Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling is een vreedzame, eenvoudige, snelle en efficiënte methode om conflicten op te lossen.

Heb je een conflictsituatie? Weet je niet of je naar een advocaat moet stappen of naar een bemiddelaar? Vragen staat vrij – neem contact op. Denk eraan dat bemiddelen steeds een win – win situatie betekent. Je hebt immers zelf de overeenkomst mee beslist en er actief aan deelgenomen.

Vereniging Uw Bemiddelaars

Wilfried Mestdagh is lid van de raad van bestuur van de vereniging Uw Bemiddelaars. Uw Bemiddelaars is een groep van meer dan 90 onafhankelijke bemiddelaars verspreid over gans Vlaanderen. Onze leden zijn opgeleid in zowel familiale zaken, sociale zaken als burgerlijke- en handelszaken en oriënteren zich op verschillende domeinen.

Via ons intern netwerk wordt recente informatie uitgewisseld. Daardoor blijven alle leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Onder onze leden zijn er psychologen, maatschappelijke werkers, notarissen, advocaten en juristen. Daardoor is er een uitwisseling van informatie in veel verschillende domeinen.

Dit netwerk geeft ook de mogelijkheid om door te verwijzen naar collega-bemiddelaars wanneer dit nuttig of nodig is. Ten eerste, zo wordt kennis en ervaring gedeeld en kan er beroep worden gedaan op elkaars expertise. En ten tweede is dit uiteraard in het belang van de cliënten. Ten slotte kan je op de pagina: waar vindt u een bemiddelaar een link vinden met alle erkende bemiddelaars van ons netwerk in Vlaanderen.

U bent bemiddelaar

U bent bemiddelaar en wenst deel uit te maken van onze vereniging? Kijk dan even naar de voordelen die wij u kunnen bieden. Wenst u lid te worden neem dan gerust even contact op. Dit kan telefonisch of per email op de coördinaten die je vindt op dezelfde pagina.

Mediationweek 2018

De mediationweek 2018 loopt van 15 tot 20 oktober 2018. Een volledig programma met een overzicht van alle activiteiten kan je vinden op de website van de Federale bemiddelingscommissie. Wilfried Mestdagh en Lieve Lagae geven enkele presentaties in Antwerpen in de rechtbank van eerste aanleg. Onder andere de toegang tot bemiddeling (zoals rechtsbijstand), en het berekenen en optimaliseren van de onderhoudsbijdrage voor kinderen.

Deze presentaties zijn voor bemiddelaars, magistraten, advocaten, juristen, gerechtelijke stagiairs, gerechtspersoneel, notarissen, en medewerkers in de sociale sector.

Iedere presentatie geeft recht op drie uur permanente opleiding van de FBC (Federale Bemiddelingscommissie) en drie uur permanente opleiding van de OVB (Orde van Vlaamse Balies).

Verder zijn beide presentaties gratis voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, vermits deze opleidingen ten laste genomen worden op de begroting van het IGO (Instituut voor gerechtelijke opleiding), op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn.