Familiale bemiddeling

Bemiddelen is een vreedzame, eenvoudige, snelle en efficiënte methode om conflicten op te lossen.

Wilfried Mestdagh is lid van de raad van bestuur van Uw Bemiddelaars. Uw Bemiddelaars is een groep van meer dan 90 onafhankelijke bemiddelaars verspreid over gans Vlaanderen. Onze leden zijn opgeleid in zowel familiale zaken, sociale zaken als burgerlijke- en handelszaken en oriënteren zich op verschillende domeinen.

Via ons intern netwerk wordt recente informatie uitgewisseld. Zo blijven alle leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Onder onze leden zijn er psychologen, maatschappelijke werkers, notarissen, advocaten en juristen. Zo is er een uitwisseling van informatie in veel verschillende domeinen.

Dit netwerk geeft ook de mogelijkheid om door te verwijzen naar collega-bemiddelaars wanneer dit nuttig of nodig is. Zo wordt kennis en ervaring gedeeld en kan er beroep worden gedaan op elkaars expertise. Dit is uiteraard in het belang van de cliënten.