Fiscaal voordeel op alimentatie berekenen

Deze rekenmodule berekend je fiscaal voordeel op betaalde alimentatie. Ze maakt gebruik van de fiscale regels voor aanslagjaar 2019. Indien je een berekening wenst voor aanslagjaar 2018, stuur dan een mailtje. Ik zal je graag hierbij helpen.

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel dat je doet is afhankelijk van de marginale aanslagvoet. Deze module berekent je netto belastbaar inkomen en trekt automatisch de forfaitaire bedrijfslasten af.

Gebruik

Jaarinkomen

Het jaarinkomen is je netto beroepsinkomen. Dus het netto loon van alle maanden, vermeerderd met het (dubbel) vakantiegeld en de eindejaarspremie of dertiende maand. Voor een standaard bediendecontract kan je hiervoor bij benadering je netto maandloon nemen en vermenigvuldigen met 13,92.

Als je zelfstandig bent geef je hier je netto winst op. Vanaf aanslagjaar 2019 worden er immers ook forfaitaire beroepskosten afgetrokken van je netto winst, net zoals bij een loontrekkende. Dit niettegenstaande je beroepskosten reeds afgetrokken zijn in je exploitatierekening. Als je als zelfstandige op forfaitaire grondslagen wordt belast, geldt deze regel echt nier. Zie hiervoor verder bij beperkingen.

Bedrijfsvoorheffing

Hier vul je de ingehouden bedrijfsvoorheffing in. Zowel op de loonfiches als op het vakantiegeld. Zelfstandigen vullen hier uiteraard niets in.

Gemeentebelasting

De gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar je jouw woonplaats hebt. Op de site van Fincancien Belgium vind je een lijst met de tarieven voor alle gemeenten. De lijst voor 2019 is nog niet voorhanden. Jaarlijks beslissen de gemeenten welk tarief ze gaan invoeren. De meeste gemeenten vragen 7,5 of 8 procent.

Alimentatie per maand

De alimentatie die je betaald per maand. Zowel alimentatie tussen ex-echtgenoten als voor kinderen is aftrekbaar. Voor kinderen is dat onafhankelijk waar en hoe het gestort wordt. Het heeft geen belang of dit op de rekening van het kind, op de rekening van de ouder waar het kind ten laste is, dan wel op de kindrekening gestort wordt. Zowel een vast als een variabel bedrag komt in aanmerking. Ook eenmalige stortingen. Zolang het maar als alimentatie in aanmerking kan komen. Kijk eventueel de tekst hiervoor na die in de gehomologeerde overeenkomst staat of in het vonnis.

Maandelijks fiscaal voordeel

Dit is het maandelijks fiscaal voordeel dat je doet. Het wordt berekend in functie van je inkomen, de gemeentebelasting, en uiteraard wat je betaald aan alimentatie.

Beperkingen

Het is mogelijk dat het fiscaal voordeel afhankelijk is van twee marginale aanslagvoeten. In dat geval berekent deze module het fiscaal voordeel iets te optimistisch. Stel dat je belastbaar inkomen net in de 50 procent schijf zit. Als je dan door de betaalde alimentatie in de 45 procent schijf terecht komt zal deze rekenmodule heel de alimentatie berekenen alsof het helemaal in de 50 procent schijf belast wordt.

De module geeft geen foutmelding als je meer alimentatie betaald dan wat je verdient. Uiteraard is dit technisch niet mogelijk. Als dit toch het geval zou zijn, dan kom je mogelijk in de problemen met de fiscus.

Als je als zelfstandige forfaitair wordt belast, dan wordt er in deze module te veel afgetrokken. Dat is met name de forfaitaire beroepskosten. Zelfstandigen die forfaitair worden belast hebben hier geen recht op. Deze forfaitaire beroepskosten bedragen 30 procent met een maximum van 4720 euro. Om dit te omzeilen kan je, in dat geval, dit bedrag bijtellen bij je jaarlijks beroepsinkomen.