Fiscaal voordeel kinderen ten laste, aanslagjaar 2018

Bereken het fiscaal voordeel in functie van het aantal kinderen ten laste voor aanslagjaar 2018.

Als je een berekening wenst te maken voor inkomsten 2018, gebruik deze berekeningsmodule voor aanslagjaar 2019.

Gebruik van deze module

Beroepsinkomen

Het beroepsinkomen is het totale belastbaar inkomen van 2017, verminderd met de forfaitaire beroepskosten.

Alleenstaande en fiscaal co-ouderschap

Vink dit aan als het van toepassing is. Alleenstaande wil zeggen dat je niet fiscaal gehuwd bent. Fiscaal gehuwd wil zeggen dat je wettelijk samenwoont of gehuwd bent. Als je feitelijk samenwoont ben je niet fiscaal gehuwd. Dit heeft weerslag op het fiscaal voordeel.

Bij fiscaal co-ouderschap worden de extra belastingvrije sommen verdeeld over de beide ouders. Meestal is dit minder interessant, daar in dat geval immers geen voordeel meer is op betaalde alimentatie. Ofwel is er fiscaal voordeel op alimentatie, ofwel op kinderen ten laste, doch niet beide.

Kinderen

Vul hier het totaal aantal kinderen ten laste en, en het aantal kinderen jonger dan drie jaar waar je geen opvangkosten van hebt ingebracht. Gehandicapte kinderen tellen voor twee. Als je een kind jonger dan drie jaar hebt zonder opvangkosten vul daar dan ook twee kinderen in.

Berekening kinderen ten laste

Als je het verschil wilt weten zonder en met kinderen ten laste vul je als aantal kinderen nul in en trek dit fiscaal voordeel af van het fiscaal voordeel met het aantal kinderen ten laste.

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel moet je nog vermeerderen met de APB, dat is de aanvullende personenbelasting of gemeentebelasting. Bijvoorbeeld als de gemeentebelasting 7 procent is dan vermenigvuldig je het fiscaal voordeel met 1,07.

Belastingkrediet

Deze module houdt geen rekening met het belastingkrediet. Het belastingkrediet is het niet verrekende deel van het fiscaal voordeel bij een zeer laag inkomen. Dit kan je terugvinden op de berekeningsnota van de fiscus.