Bereken het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Bereken in deze rekenmodule de belastingvrije som en het fiscaal voordeel kinderen ten laste. Dit aan de hand van je inkomsten en het aantal kinderen. Zie ook onderaan voor het juiste gebruik van deze rekenmodule. Je kan ook een vergelijking maken met het traditionele systeem en fiscaal co-ouderschap.

Alle bedragen zijn per jaar. Bij fiscaal co-ouderschap is het berekende voordeel, het fiscale voordeel per ouder.

Deze module berekent het fiscaal voordeel voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018). Gebruik deze rekenmodule voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).

Gebruik

Beroepsinkomen

Vul hier het totale beroepsinkomen in van het volledige jaar. Opgelet: dit is niet het netto loon op je loonbrief. Het is het netto loon vermeerderd met de ingehouden bedrijfsvoorheffing maal 12. Vermeerder dit bedrag ook met het vakantiegeld en de dertiende maand of eindejaarspremie – uiteraard ook vermeerderd met de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Als je zelfstandig bent, vul dan hier gewoon je netto winst in.

Dit bedrag mag je dan verminderen met 30 procent forfaitaire beroepskosten, met een bovengrens van 4720 euro. Sinds aanslagjaar 2019 geldt dit ook voor zelfstandigen. Het geldt niet voor zelfstandigen die forfaitair belast worden.

Alleenstaande

Je bent alleenstaand voor de fiscus als je ofwel werkelijk alleenstaand bent, ofwel feitelijk samenwoont. Dus niet als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.

Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal co-ouderschap is alleen mogelijk als de kinderen een gelijk verblijf hebben bij beide ouders. En als de voorwaarden hiervoor vervult zijn in de overeenkomst.

Totaal aantal kinderen

Vul hier het totaal aantal kinderen in die ten laste zijn. Dit kunnen ook meerderjarige kinderen zijn, zelfs als ze ouder dan 25 jaar zijn en daardoor geen kinderbijslag meer trekt. Ze mogen uiteraard zelf nog niet over belastbare inkomsten beschikken.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Kinderen jonger dan drie jaar

Er is een extra belastingvoordeel voor alle kinderen jonger dan drie jaar. Doch alleen op voorwaarde dat je voor deze kinderen geen opvangkosten inbrengt. Je doet bijna altijd meer voordeel door de opvangkosten fiscaal in mindering te brengen.

Het gaat hier over het aantal kinderen van het totaal aantal kinderen. Dit getal moet dus steeds kleiner of gelijk zijn dan het totaal aantal kinderen. Deze module doet hier geen controle over. Vul het dus juist in.

Gehandicapte kinderen tellen dubbel. Vul hiervoor gewoon een extra kind in.

Belastingvrije som

Dit is de belastingvrije som waarop het fiscaal voordeel berekend wordt als de gegevens hiervoor juist ingevuld zijn.

Fiscaal voordeel

Dit is het fiscaal voordeel berekent in functie van de belastingvrije som.

Fiscaal voordeel kinderen ten laste

Je kan de berekening doen met en zonder kinderen ten laste en met of zonder fiscaal co-ouderschap om de vergelijking te doen hoe je het meeste fiscaal voordeel kinderen ten laste haalt.

Lees ook dit volledig artikel hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste.

Belastingkrediet

Bij een laag inkomen is het mogelijk dat de fiscaal voordeel kinderen niet volledig verrekend kan worden.

De belastbare som is het basisbedrag, verhoogd met de bijkomende sommen voor kinderen ten laste, en verhoogd met de bijkomende belastingvrije som voor de alleenstaande ouder met een laag inkomen, maar uitgezonderd de bijkomende belastingvrije som waarom iedere ouder recht heeft.

Als het inkomen van de ouder lager is dan deze belastbare som, dan heeft die ouder recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Dat terugbetaalbaar belastingkrediet is het niet verrekende deel van de vermindering, doch beperkt tot 450 euro per kind ten laste. Dit wordt nog verhoogd met het bedrag van de vermindering die niet kan worden toegekend in het geval dat de alleenstaande ouder wegens zijn laag inkomen recht heeft op de extra belastingvrije som van 1020 euro.

Gehandicapte kinderen tellen hier ook dubbel.

Bij fiscaal co-ouderschap wordt dit berekend na verdeling van de belastingvrije sommen en het is uitsluitend voor de ouder die de kinderen effectief ten laste heeft. De fiscus neemt, meestal daarvoor de ouder waar de kinderen zijn gedomicilieerd, tenzij beschreven in de overeenkomst of EOT. De andere ouder krijgt geen terugbetaalbaar belastingkrediet.

Deze module berekent niet automatisch het belastingkrediet.

Opmerking: De regeling inzake het belastingkrediet geldt niet bij een vervangingsinkomen hoger dan de totale belastingvrije som.