Het indexeren van alimentatie

Het indexeren van alimentatie is wettelijk verplicht. Altans het moet opgenomen zijn in de regelingsovereenkomst. Of je dat nu daadwerkelijk doet is een andere kwestie – je kan onderhands overeenkomen van dat niet te doen. Strikt juridisch kan de rechthebbende het echter eisen.

Wat is een index

Een index is een, in de volksmond gebruikte, verwoording voor indexcijfer. Een indexcijfer drukt de verhouding uit tegenover een referentie. Een index wordt maandelijks berekend. De referentie kan een maand zijn maar ook een gemiddelde van een jaar. Dat wordt dan het referentiejaar genoemd. Als het referentiejaar wijzigt, wijzigen ook de indexcijfers van alle andere jaren en maanden. Het resultaat moet immers steeds hetzelfde blijven. Het jaar of de maand dat als referentie wordt genomen, heeft het indexcijfer van 100.

Soorten index

Allereerst de consumptie-index. Deze is gekoppeld aan goederen die gezinnen meestal consumeren. Het bepaalt de evolutie van de consumptieprijzen. Het meet de prijzen van goederen en diensten die gezinnen aanschaffen. Deze index maakt het mogelijk van lonen en uitkeringen aan te passen aan de evolutie van de levensduurte. Op die manier wordt de koopkracht van iedereen beschermt. De korf met producten en hun gewicht, wordt om de twee jaar herzien. Dit gebeurt met de huishoudbudgetenquête. Producten die niet meer in gebruik zijn worden eruit gelaten, en nieuwe producten komen er bij.

Vervolgens is er nog de gezondheidsindex. Deze gebruikt dezelfde korf als de gezondheidsindex. Doch ongezonde producten en producten met sterk schommelde prijzen worden bij deze index niet meegeteld, zoals tabak, alcohol en autobrandstof.

De alimentatie herbereken je door gebruik te maken van de consumptie-index. Daarentegen moet je huishuur herberekenen met de gezondheidsindex.

Tenslotte is er nog een leeftijdsindex. Deze is ingevoerd door de Gezinsbond. Het is een maat voor de kosten die kinderen met zich meebrengen in functie van hun leeftijd. Deze index is vooral van belang als het gaat om berekening van onderhoudsbijdrage voor kinderen.

Hoe bereken je het

Je deelt gewoon de huidige index door de basisindex. Daarna vermenigvuldigt je het resultaat met het bedrag dat je wil omrekenen. Misschien is een praktisch voorbeeld het meest eenvoudige. Bijvoorbeeld, hoeveel is 1000 euro in januari 1990 waard in juni 2018? We gebruiken hier de consumptie-index. In januari 1990 was het indexcijfer 60,72. In juni 2018 was het indexcijfer 107,02. Het antwoord is 1762,52 euro (1000 / 60,72 × 107,02). Deze cijfers zijn de indexcijfers met als referentiejaar 2013.

Rekenmodule voor het indexeren van alimentatie

Bereken de index op alimentatie met deze handige rekenmodule aan de hand van de consumptie-index. Je hebt ook de mogelijkheid van de leeftijdsindex te berekenen als het om alimentatie voor kinderen gaat. De overheid maakt telkens in de eerste week van de maand de cijfers bekent van de voorgaande maand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *