Miserietaks

De miserietaks is een benaming voor de registratierechten die je moet betalen bij inkoop van een woning waar je al gedeeltelijk eigenaar van bent. Bijvoorbeeld je koopt samen met je partner een woning, er volgt een scheiding en je wilt de woning inkopen. Vandaar de naam: je hebt immers al registratierechten betaald bij de (gezamenlijke) aankoop van de woning, en nu moet je nog eens betalen. De juiste benaming voor deze taks is het verdeelrecht.

De tarieven en voorwaarden die ik hier aanhaal zijn uitsluitend geldig voor het Vlaams gewest. Ook zijn ze afhankelijk van het feit of je wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent.

De tarieven worden berekend op de volledige waarde van de woning die je overneemt. Dus niet op het stuk dat je inkoopt.

Verkoop versus verdeling

Als twee personen samen een woning hebben en één van hen wil het inkopen is dit geen verkoop doch een verdeling. Bij een verdeling is de registratie 2,5 procent omdat het gaat om twee personen die rechten van dezelfde aard hebben op een onroerend goed. Het betreft dan sowieso een verdeling en geen verkoop. De juiste benaming van deze registratie is verdeelrecht. Bij een verkoop is het 7 procent.

Een extra tegemoetkoming is voorzien voor wettelijk samenwonenden en gehuwden – zie verder.

Feitelijk samenwonenden

Voor feitelijk samenwonenden is het tarief 2,5 procent.

Wettelijk samenwonenden

Voor wettelijk samenwonenden is het tarief 1 procent op voorwaarde dat je minstens een jaar ononderbroken wettelijk hebt samengewoond, én dat je binnen de drie jaar na het verbreken ervan de woning inkoopt. Na die drie jaar wordt het tarief 2,5 procent.

Gehuwden

Voor gehuwden is het tarief steeds 1 procent, ongeacht de termijn tussen de scheiding en de inkoop van de woning.

Zie ook het portaal van de Vlaamse belastingdienst.

Comments are closed.