Moet mijn kind belastingen betalen

Bereken met deze rekenmodule of je kind belastingen moet betalen of niet. Als je kind jonger is dan 16 jaar op 1 januari van het aanslagjaar en het moet geen belastingen betalen, moet je niets doen. Is je kind op 1 januari van het aanslagjaar reeds 16 jaar moet het een belastingaangifte indienen als het inkomsten heeft. Zelfs al moet het geen belastingen betalen volgens onderstaande rekenmodule.

Deze rekenmodule is aangepast voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Lees ook het volledige artikel over het hoe en waarom over de verplichte belastingaangifte voor kinderen.

Gebruik

Alimentatie

Vul hier de ontvangen alimentatie in van het vorige inkomstenjaar. Het is de totale ontvangen alimentatie op jaarbasis. Dus inclusief stortingen op:

  • rekening van de ouder die het kind ten laste heeft;
  • de kindrekening;
  • de rekening van het kind zelf;
  • aan de huisbaas voor de huur van een studentenkot, enzovoort.

Als je met een kindrekening werkt, vul dan alleen de alimentatie in de die ouder gestort heeft die het kind niet ten laste heeft. Wat de ouder stort die het kind ten laste heeft is immers niet aftrekbaar voor de fiscus, en dus ook niet belastbaar.

Beroepsinkomsten

Vul hier op jaarbasis, de netto inkomsten in van de jobstudent of andere beroepsinkomsten. De netto inkomsten zijn de inkomsten die daadwerkelijk ontvangen zijn.

Bedrijfsvoorheffing

Als er bedrijfsvoorheffing is ingehouden moet je dat hier invullen. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen en wordt eventueel terugbetaald indien het kind geen belastingen moet betalen. Indien er dus geen belastingen moeten betaald worden volgens deze rekenmodule en er is bedrijfsvoorheffing ingehouden, moet je toch best een belastingaangifte doen. Zo wordt de ingehouden bedrijfsvoorheffing door de fiscus terugbetaald.