Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding

Onderhoudsgeld of alimentatie is aftrekbaar vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding vangt aan vanaf het ogenblik dat de onderhoudsplichtige geen deel meer uitmaakt van het gezin van de onderhoudsgerechtigde. Dat is dus vanaf het ogenblik van officiële adreswijziging.

Dit geldt voor alimentatie naar kinderen en voor alimentatie tussen partners. Het is dus van groot belang van zo vlug mogelijk officieel van adres te veranderen en de kinderen op het juiste adres in te schrijven. Voor de kinderen is dat dus het adres van de ouder die de kinderen fiscaal ten laste neemt. Immers de ouder die de kinderen niet fiscaal ten laste neemt kan het onderhoudsgeld aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

Denk eraan dat je een aparte aangifte moet doen bij de belastingen. Je moet dit zelf aanvragen. Je kan dit niet doen in een gemeenschappelijke aangifte. Voorlopig gaat dit ook niet online. Je moet dus een papieren aangifte aanvragen. De fiscus zal de berekeningen doen met het fiscale voordeel dat je hebt als gehuwden, maar de belastingen worden opgesplitst. Het jaar volgend op de echtscheiding zelf krijg je automatisch een aparte aangifte in te vullen. Dit kan dan uiteraard gewoon online gebeuren.

Hoe groot is het belastingprofijt op alimentatie

De alimentatie is aftrekbaar tot 80 procent van het betaalde bedrag. Opgelet met achterstallige bedragen want die zijn in principe niet aftrekbaar. De fiscus neemt een termijn van drie maanden aan als zijnde niet achterstallig.

De grootte van het belastingprofijt is afhankelijk van de marginale aanslagvoet en de gemeentebelasting. Als de marginale aanslagvoet bijvoorbeeld 50 procent is en de gemeentebelasting 7 procent, dan trek je voor iedere 100 euro betaalde alimentatie: 100 × 0,8 × 0,5 × 1,07 = 42,8 euro terug. Je kan dit ook berekenen met deze rekenmodule.

Is alimentatie belastbaar

Alimentatie is inderdaad belastbaar als diverse inkomsten. Alimentatie voor kinderen zal uiteraard slechts in zeldzame gevallen belast worden. Het kind moet namelijk een minimum inkomen hebben om belast te worden.

Bij alimentatie tussen echtgenoten wordt de alimentatie bijgeteld bij het beroepsinkomen van de ouder die alimentatie krijgt. Die ouder zal dus meestal wel boven de minimumgrens komen om belast te worden.

Alimentatie wordt belast als diverse inkomsten. Het is belastbaar voor 80 procent van het ontvangen bedrag.

Alimentatie voor kinderen is belastbaar voor het kind zelf. In principe moet je dus voor ieder kind dat meer krijgt dan het belastbaar minimum een aparte belastingaangifte invullen. Die aangifte moet je zelf aanvragen. Het belastbaar minimum is 7570 euro per kind voor aanslagjaar 2018.

Slechts het bedrag dat de ouder die de aftrek doet, komt in aanmerking. Als je dus met een kindrekening werkt waar je allebei 500 euro op stort per maand is het in aanmerking te nemen bedrag slechts 500 × 12 = 6000 euro, wat dus minder is dan het minimum. Dit komt omdat de betaling van de ouder waar het kind ten laste is niet gekwalificeerd kan worden als onderhoudsuitkering, noch in haar hoofde, noch in hoofde van het kind. Die ouder heeft immers het belastingvoordeel van kind ten laste.

Opgelet met oudere kinderen als ze studentenjobs gaan doen of andere bijverdiensten. Deze inkomsten zijn immers ook belastbaar. De totale netto inkomsten per kind mogen de grens niet overschrijden. Van inkomsten uit studentenjobs of bijverdiensten worden er eerst forfaitaire beroepskosten afgetrokken.

Of de inkomsten, dus ook de alimentatie belastbaar is kan je berekenen met deze rekenmodule: Moet mijn kind belastingen betalen.

Commentaar is gesloten.