Permanentiedienst voor trajectbemiddeling

De REA (rechtbank van eerste aanleg) afdeling Antwerpen te Antwerpen verplicht de mensen van eerst een trajectbemiddelingsgesprek te houden met...

Groepsverzekering – verdeling

Behalve met een huwelijkscontract en het stelsel van scheiding van goederen, moet de opbrengst van een groepsverzekering bij een echtscheiding...

Het groeipakket

Het groeipakket is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag en ging in voege vanaf begin 2019. Dit brengt een hoop wijzigingen voort...

Aftrekbare kindkosten

Welke kindkosten zijn fiscaal aftrekbaar en welke niet? Aftrekbare onderhoudsgelden moeten wel degelijk gaan over kosten gemaakt voor levensonderhoud en opvoeding.

Onderhoudsgeld naar het buitenland

Wat als je onderhoudsgeld betaald aan kinderen of ex-partners die in het buitenland wonen. Onderhoudsgeld is uiteraard fiscaal aftrekbaar van...

Nieuwe regeling voor een EOT

Onderhoudsgelden Sinds 17 januari 2019 is er een wetswijziging. De ouders moeten vanaf nu motiveren hoe de onderhoudsgelden tot stand...

Verzekering tegen scheiden

Verzekeren tegen een echtscheiding? Dat kan binnenkort. Naast de klassieke rechtsbijstandverzekeringen, die eigenlijk slechts juridische bijstand dekken komen er nu...

Welke rechtbank

Naar welke rechtbank moet je gaan? Vroeger kon je in sommige gevallen kiezen. Sinds september 2018 is dat niet meer...

Berekenen van kindkosten

Om alimentatie te kunnen berekenen moeten we eerst de kindkosten berekenen. Er zijn drie soorten van kosten. Allereerst de VGK...

Nieuwe regeling kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 komt de nieuwe kinderbijslag in voege. Wat betekent dat voor kinderen die geboren zijn vóór 2019?...

Akte van toebedeling

Wat als één van de partners de gezinswoning wilt kopen bij een scheiding? Hoe zit dat in elkaar? Er zijn...

Nestzorg, birdnesting, co-housing

Nestzorg wordt ook wel eens birdnesting of co-housing genoemd. Het zijn in dat geval niet de kinderen die verhuizen van...

Verdeelrecht bij meerdere eigenaars

Hoe wordt het verdeelrecht of de registratiebelasting berekend als er meerdere eigenaars zijn? Wat zijn de mogelijkheden bij een scheiding...

Keep in touch

Keep in touch (KIT) is een applicatie ontwikkeld door de universiteit van Antwerpen. De bedoeling is van de communicatie tussen...

Verblijfsregeling jonge kinderen

Over verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders is al veel empirisch onderzoek gedaan. Niettegenstaande er binnen de onderzochte groepen steeds...

Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Als studerende kinderen, of kinderen die nog geen eigen inkomen hebben (of geen vervangingsinkomen) het huis verlaten, moeten de ouders...

Wijziging in de procedure EOT vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zijn er enkele regels in voege getreden voor echtscheidingen. De procedure EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) wordt...

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Als je kinderen ten laste hebt, is er uiteraard een fiscaal voordeel. De principes van de voordelen kinderen ten laste...

Het indexeren van alimentatie

Het indexeren van alimentatie is wettelijk verplicht. Altans het moet opgenomen zijn in de regelingsovereenkomst. Of je dat nu daadwerkelijk...

Belastingaangifte voor kinderen

Vroeger moesten kinderen vanaf de geboorte een belastingaangifte doen als ze inkomsten hadden. Niemand deed dat echter en er waren...

Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding

Onderhoudsgeld of alimentatie is aftrekbaar vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding vangt aan vanaf het ogenblik...

Verhoogde kinderbijslag

De bedragen van verhoogde kinderbijslag en gewone kinderbijslag kan je onder andere berekenen op de website van Partena. Voorwaarden verhoogde...

Bewonerskosten en eigenaarskosten bij onverdeeldheid

Als je na een scheiding de gezinswoning onverdeeld laat zal meestal één van de (ex)partners er blijven wonen. Degene die...

Verschijning voor de rechtbank afgeschaft

Vanaf 1 september 2018 zal je, als je gaat scheiden bij een bemiddelaar, niet meer moeten verschijnen voor de rechtbank....

De inboedel verdelen

Het verdelen van de inboedel is één van de elementen in een scheiding. Het is zeker niet onbelangrijk. Immers wat...

1 2