Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Als studerende kinderen, of kinderen die nog geen eigen inkomen hebben (of geen vervangingsinkomen) het huis verlaten, moeten de ouders...

Wijziging in de procedure EOT vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zijn er enkele regels in voege getreden voor echtscheidingen. De procedure EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) wordt...

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Als je kinderen ten laste hebt, is er uiteraard een fiscaal voordeel. De principes van de voordelen kinderen ten laste...

Het indexeren van alimentatie

Het indexeren van alimentatie is wettelijk verplicht. Altans het moet opgenomen zijn in de regelingsovereenkomst. Of je dat nu daadwerkelijk...

Belastingaangifte voor kinderen

Vroeger moesten kinderen vanaf de geboorte een belastingaangifte doen als ze inkomsten hadden. Niemand deed dat echter en er waren...

Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding

Onderhoudsgeld of alimentatie is aftrekbaar vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding vangt aan vanaf het ogenblik...

Verhoogde kinderbijslag

De bedragen van verhoogde kinderbijslag en gewone kinderbijslag kan je onder andere berekenen op de website van Partena. Voorwaarden verhoogde...

Bewonerskosten en eigenaarskosten bij onverdeeldheid

Als je na een scheiding de gezinswoning onverdeeld laat zal meestal één van de (ex)partners er blijven wonen. Degene die...

Verschijning voor de rechtbank afgeschaft

Vanaf 1 september 2018 zal je, als je gaat scheiden bij een bemiddelaar, niet meer moeten verschijnen voor de rechtbank....

De inboedel verdelen

Het verdelen van de inboedel is één van de elementen in een scheiding. Het is zeker niet onbelangrijk. Immers wat...

Verblijfsregeling kleuters en de schoolplicht

De verblijfsregeling bij jonge kinderen is iets dat goed moet besproken worden. Bij jonge kinderen is het dikwijls aangewezen om...

Wetswijziging inzake bemiddeling

Minister Koen Geens zet de wetswijziging inzake bemiddeling in de laatste rechte lijn. Definitie van bemiddeling Bemiddeling is een vertrouwelijk...

Meeneembaarheid van registratietaks

Na een scheiding een andere woning kopen Na een scheiding of echtscheiding wordt de gezinswoning meestal verkocht, of aangekocht door...

Rechtsbijstand: welke stukken moet ik bezorgen

Als je kan genieten van rechtsbijstand moet ik een verzoekschrift maken bij de rechtbank. In sommige gevallen moet dat zelfs...

Onverdeeldheid van de gezinswoning na echtscheiding

Als je gaat scheiden en er is een gemeenschappelijke woning, kan die desgevallend in onverdeeldheid blijven na de echtscheiding. Als...

Miserietaks

De miserietaks is een benaming voor de registratierechten die je moet betalen bij inkoop van een woning waar je al...

Waarom bemiddelen

Wat gebeurt er in een conflict Je hebt een conflict, het is moeilijk om iets overeen te komen. Mogelijk zijn...

Echtscheiding en de waarde van de woning is minder dan de schulden

Als de waarde van de woning lager is dan de schulden dan moeten de echtgenoten het tekort terug storten in...

Twee verblijfplaatsen voor kinderen

In principe kan je maar één verblijfplaats hebben. Dat is je domicilie – de verblijfplaats die op je identiteitskaart staat....

Nadelen van fiscaal co-ouderschap

De nadelen van fiscaal co-ouderschap zijn niet te onderschatten. Zoals reeds aangehaald in een ander artikel over fiscaal co-ouderschap is het...

Relatiebemiddeling of relatietherapie

Je relatie loopt niet meer zoals verwacht. De verliefdheid is al lang voorbij. De liefde is ver te zoeken. Ergernissen...

Wat kost een scheiding

Op de vraag wat kost een scheiding is geen exact antwoord mogelijk, maar ik kan je wel een overzicht geven...

Co-ouderschap en alimentatie

Een vraag die tijdens een bemiddeling dikwijls gesteld wordt: als er co-ouderschap is dan moet er toch geen alimentatie betaald...

Wijzigingen in de huwelijksstelsels

Vanaf september 2018 komen er wijzigingen in de huwelijksstelsels en komt er een nieuw huwelijksstelsel bij: scheiding van goederen met...

Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten

Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten is een nieuw huwelijksstelsel dat in voege komt vanaf september 2018. Op dit...

1 2 3