Wetswijziging inzake bemiddeling

Minister Koen Geens zet de wetswijziging inzake bemiddeling in de laatste rechte lijn. Definitie van bemiddeling Bemiddeling is een vertrouwelijk...

Meeneembaarheid van registratietaks

Na een scheiding een andere woning kopen Na een scheiding of echtscheiding wordt de gezinswoning meestal verkocht, of aangekocht door...

Rechtsbijstand: welke stukken moet ik bezorgen

Als je kan genieten van rechtsbijstand moet ik een verzoekschrift maken bij de rechtbank. In sommige gevallen moet dat zelfs...

Onverdeeldheid van de gezinswoning na echtscheiding

Als je gaat scheiden en er is een gemeenschappelijke woning, kan die desgevallend in onverdeeldheid blijven na de echtscheiding. Als...

Miserietaks

De miserietaks is een benaming voor de registratierechten die je moet betalen bij inkoop van een woning waar je al...

Waarom bemiddelen

Wat gebeurt er in een conflict Je hebt een conflict, het is moeilijk om iets overeen te komen. Mogelijk zijn...

Echtscheiding en de waarde van de woning is minder dan de schulden

Als de waarde van de woning lager is dan de schulden dan moeten de echtgenoten het tekort terug storten in...

Twee verblijfplaatsen voor kinderen

In principe kan je maar één verblijfplaats hebben. Dat is je domicilie – de verblijfplaats die op je identiteitskaart staat....

Nadelen van fiscaal co-ouderschap

De nadelen van fiscaal co-ouderschap zijn niet te onderschatten. Zoals reeds aangehaald in een ander artikel over fiscaal co-ouderschap is het...

Relatiebemiddeling of relatietherapie

Je relatie loopt niet meer zoals verwacht. De verliefdheid is al lang voorbij. De liefde is ver te zoeken. Ergernissen...

Wat kost een scheiding

Op de vraag wat kost een scheiding is geen exact antwoord mogelijk, maar ik kan je wel een overzicht geven...

Co-ouderschap en alimentatie

Een vraag die tijdens een bemiddeling dikwijls gesteld wordt: als er co-ouderschap is dan moet er toch geen alimentatie betaald...

Wijzigingen in de huwelijksstelsels

Vanaf september 2018 komen er wijzigingen in de huwelijksstelsels en komt er een nieuw huwelijksstelsel bij: scheiding van goederen met...

Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten

Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten is een nieuw huwelijksstelsel dat in voege komt vanaf september 2018. Op dit...

Schriftelijk scheiden

Scheiden wordt eenvoudiger, geen verschijning voor de rechtbank meer Tot nu toe moeten koppels die minder dan zes maanden feitelijk...

Online scheiden

Is online scheiden sneller of goedkoper? Alles online doen is tegenwoordig schering en inslag – inclusief online scheiden. Online scheidingswebsites...

Onroerende goederen bij een echtscheiding

Onroerende goederen bij een echtscheiding zijn er heel dikwijls. Maar moet er in dat geval steeds een notariële akte opgemaakt...

Brandverzekering bij een woning in onverdeeldheid

Is de woning volledig verzekerd bij onverdeeldheid? Na een scheiding of samenwonen beslissen veel koppels van de gezinswoning (tijdelijk) in...

Van wie is de woning die wij bouwden op de grond van mijn partner

Wij hebben een woning gebouwd op grond van mijn partner. Een vraag die dikwijls gesteld wordt tijdens een bemiddeling. Het...

Fiscaal co-ouderschap

Wat is fiscaal co-ouderschap Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som die verhoogd wordt per kind ten laste. Een alleenstaande...

Pro Deo bemiddeling

Pro Deo of rechtsbijstand Pro Deo bemiddeling staat voor rechtsbijstand bij bemiddeling. De termen pro Deo en rechtsbijstand worden in...

Bemiddelen bij scheiding

Bemiddelen bij scheiding is al sinds 2005 een wettelijke manier om te scheiden. Sinds de opkomst van de familierechtbank wordt...

1 2