Schriftelijk scheiden

Scheiden wordt eenvoudiger, geen verschijning voor de rechtbank meer Tot nu toe moeten koppels die minder dan zes maanden feitelijk...

Online scheiden

Is online scheiden sneller of goedkoper? Alles online doen is tegenwoordig schering en inslag – inclusief online scheiden. Online scheidingswebsites...

Onroerende goederen bij een echtscheiding

Onroerende goederen bij een echtscheiding zijn er heel dikwijls. Maar moet er in dat geval steeds een notariële akte opgemaakt...

Brandverzekering bij een woning in onverdeeldheid

Is de woning volledig verzekerd bij onverdeeldheid? Na een scheiding of samenwonen beslissen veel koppels van de gezinswoning (tijdelijk) in...

Van wie is de woning die wij bouwden op de grond van mijn partner

Wij hebben een woning gebouwd op grond van mijn partner. Een vraag die dikwijls gesteld wordt tijdens een bemiddeling. Het...

Fiscaal co-ouderschap

Wat is fiscaal co-ouderschap Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som die verhoogd wordt per kind ten laste. Een alleenstaande...

Pro Deo bemiddeling

Pro Deo of rechtsbijstand Pro Deo bemiddeling staat voor rechtsbijstand bij bemiddeling. De termen pro Deo en rechtsbijstand worden in...

Bemiddelen bij scheiding

Bemiddelen bij scheiding is al sinds 2005 een wettelijke manier om te scheiden. Sinds de opkomst van de familierechtbank wordt...

1 2 3