Fiscaal co-ouderschap

Wat is fiscaal co-ouderschap Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som die verhoogd wordt per kind ten laste. Een alleenstaande...

Pro Deo bemiddeling

Pro Deo of rechtsbijstand Pro Deo bemiddeling staat voor rechtsbijstand bij bemiddeling. De termen pro Deo en rechtsbijstand worden in...

Bemiddelen bij scheiding

Bemiddelen bij scheiding is al sinds 2005 een wettelijke manier om te scheiden. Sinds de opkomst van de familierechtbank wordt...

1 2 3