Belastingvoordeel op belastingvrije som

Hoe bereken je het belastingvoordeel op de belastingvrije som? Iedereen heeft recht op een belastingvrije som. Daar bovenop krijg je nog extra sommen. Een voorbeeld daarvan is voor kinderen fiscaal ten laste.

Doch het belastingvoordeel daarop kan je niet berekenen met de standaard belastingschaal.

In het kader van de taxshift werd de belastingschijf van 25 procent ruimer gemaakt en de schijf van 30 procent afgeschaft. Dit gaf een belastingverlaging. Doch personen met kinderen konden van dit extra belastingvoordeel helemaal niet of veel minder genieten. De oplossing die de regering vond was het fiscaal voordeel op de belastingvrije sommen te berekenen met het oude geïndexeerde tarief.

Eerst moet je de belastingen berekend met het nieuwe tarief. Daarna bereken je het belastingvoordeel met het oude, weliswaar geïndexeerde tarief.

De rekenmodule hieronder geeft je het juiste belastingvoordeel op de ingevulde belastingvrije som, berekend met het oude geïndexeerde tarief.

Zie ook het fiscaal voordeel op kinderen ten laste. Die module berekent ook het belastingvoordeel op de belastingvrije som, maar dan alleen de belastingvrije som die iedereen heeft, de extra belastingvrije sommen voor kinderen ten laste, en de extra sommen bij kinderen ten laste als alleenstaande, of als alleenstaande met een laag inkomen.

Maar als je die rekenmodule zou gebruiken voor fiscaal co-ouderschap, en één van de ouders heeft een nieuw samengesteld gezin, dan moet je de berekening zelf herzien. Vandaar dat deze rekenmodule van pas komt.