Bemiddelen bij scheiding

Bemiddelen bij scheiding is al sinds 2005 een wettelijke manier om te scheiden. Sinds de opkomst van de familierechtbank wordt dit ook sterk ondersteund door de rechtbanken. Maar nog steeds grijpen koppels die uit elkaar willen gaan naar het ultieme oorlogswapen: de advocaat. Want hun rechten moeten kunnen verdedigd worden en het is zo belangrijk van gelijk te halen. Terwijl bemiddelen bij scheiding veel korter duurt, en vlugger, zachter en goedkoper is.

Een relatie verbreken

Als je een relatie verbreekt is er altijd veel te regelen. Sommige zaken zijn wettelijk verplicht, andere zijn optioneel. Wat er verplicht is hangt ervan af of je wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd bent.

Als je gehuwd bent dan moet er een EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) opgemaakt worden. Daarin moet alles staan wat er wettelijk verdeeld moet worden, zoals roerende en onroerende goederen, voertuigen, gelden, groepsverzekering en nog meer. Sommige zaken moeten niet verdeeld worden, afhankelijk of je al dan niet gehuwd bent met een huwelijkscontract. Als er kinderen zijn moet er een ouderschapsovereenkomst opgemaakt worden waar de verblijfsregeling en kostenregeling voor de kinderen uitgewerkt worden. Voor meerderjarige kinderen die nog studeren is dit slechts een kostenregeling.

Als je wettelijk of feitelijk samenwoont is dit niet verplicht. Desalniettemin is het zeker aan te raden om voor de kinderen een verblijfsregeling en kostenregeling uit te werken. Als je een gemeenschappelijke woning hebt is het ook best van daar de nodige overeenkomsten voor op te maken.

Bemiddelen bij scheiding

Bij een scheiding stelt de bemiddelaar een ouderschapsovereenkomst of een EOT op die gehomologeerd wordt door de rechtbank. U moet niet meer naar een advocaat of notaris. De bemiddelaar handelt heel het administratief werk af.

Bij een bemiddelaar heb je een aantal gesprekken over de knelpunten tot er een consensus bereikt is. De bemiddelaar schenkt vooral aandacht voor de kinderen. Zij hoeven niet gekneld te geraken in de conflicten van hun ouders, ze moeten met beiden een goede band houden. Samen met de ouders wordt er een ouderschapsovereenkomst uitgewerkt in het belang van de kinderen en waar de ouders allebei mee kunnen leven. Wanneer mensen met kinderen gaan scheiden brengt dit een hele reorganisatie van het gezin met zich mee. Vader en moeder zijn geen partners meer, maar hun ouderschap blijft bestaan.

De volgende aandacht gaat naar de vereffening en verdeling. Als er een gezinswoning is of een vennootschap is er mogelijk eigen geld van de partners in verwerkt. Zelfs bij het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract kan er sprake zijn van eigen geld, zoals bezit van voor het huwelijk of een erfenis of een schenking (daarover later meer).

Zelfs als u onderling alles reeds hebt overeengekomen kan een bemiddelaar voor u de EOT of ouderschapsovereenkomst voor opmaken.

Reeds begonnen met juridische procedures

Zelfs als u reeds verwikkeld bent in een (echt)scheiding voor de rechtbank kan u toch nog kiezen voor bemiddeling. Dit kan ten alle tijde. Alle gerechtelijke procedures worden dan automatisch opgeschort zolang de bemiddeling loopt. Als de bemiddeling lukt dan wordt een EOO (echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) automatisch omgezet naar een EOT. Moest de bemiddeling mislukken worden de juridische procedures gewoon hervat.

Er is reeds een vonnis of een arrest

Als er al een vonnis (eerste aanleg) of een arrest (hof van beroep) is, en je bent er niet mee akkoord, kan je ook naar een bemiddelaar stappen en met de hulp van de bemiddelaar een andere overeenkomst maken. Mits deze gehomologeerd wordt zal de bemiddelingsovereenkomst het vonnis overstijgen. Hetzelfde kan gebeuren als er zich (zelfs na jaren) omstandigheden voordoen waardoor wijzigingen voor de hand liggend zijn zoals, gewijzigde werkomstandigheden, gewijzigde inkomsten, verhuis van één van de ouders, wijzigingen in het verblijf van de kinderen, kinderen die zelf een andere regeling wensen.

Commentaar is gesloten.