Bruto belastbaar inkomen

Wat is je bruto belastbaar inkomen? Hoe bereken je dat als je vertrekt vanuit je netto maandloon? Deze gratis rekenmodule berekent dat voor jou bij benadering.

Het bruto belastbaar inkomen is het netto jaarinkomen vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing. Dat kan je dus niet zomaar halen uit je loonbrief. Er is immers enkel of dubbel vakantiegeld, dertiende maand, jaarpremie. En die extra’s zijn dan nog eens afhankelijk van je werknemerscontract. Het is immers verschillend bij bedienden, arbeiders, of ambtenaren.

Om sommige berekeningen uit te voeren heb je echter dit inkomen nodig. Vandaar deze gratis rekenmodule. Je geeft je netto maandloon op, je werknemerscontract en de rekenmodule rekent bij benadering het resultaat uit.

Misschien is het nuttig van enkele termen te verduidelijken. Je hebt een bruto inkomen. Daar bovenop betaalt je werkgever nog een extra patronale bijdrage op, maar dat heeft voor deze berekening geen belang. Van het bruto inkomen wordt sociale bijdrage afgehouden en eventueel nog voordelen in natura. Van dit saldo wordt er bedrijfsvoorheffing afgehouden wat eigenlijk een voorschot is op de personenbelasting. Na de aftrek van deze bedrijfsvoorheffing schiet je netto inkomen over.

Deze rekenmodule houdt voorlopig alleen rekening met de belastingschaal voor aanslagjaar 2020 (inkomen 2019).

Kinderen ten laste en verschil in inkomsten

Deze rekenmodule houdt voorlopig geen rekening met personen ten laste op je loonbrief. De ingehouden bedrijfsvoorheffing is ook afhankelijk of je part time of full time werkt. De berekening van het inkomen blijft dus bij benadering. Je kan zelf manueel een correctie uitvoeren als je kinderen ten laste hebt op je loonbrief. De vermindering op bedrijfsvoorheffing is 36, 104, 275, 483 per maand voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 kinderen. Dit heeft uiteraard een weerslag op het bruto belastbaar inkomen. In deze rekenmodule kan je dan nagaan wat het verschil is in belastingvoordeel met een aantal kinderen ten laste. Het belastingvoordeel kinderen ten laste volgt niet strikt het voordeel in de bedrijfsvoorheffing. Het totale belastingvoordeel is immers nog van veel andere factoren afhankelijk.

Ziekenkas, leefloon, dop

Krijg je werkloosheidsvergoeding, ziekenkas, of OCMW steun, dan wordt er van je maandinkomen normaal gezien geen bedrijfsvoorheffing afgehouden. Noch heb je in principe geen vakantiegeld of dertiende maand. In dat geval is je bruto jaarinkomen gelijk aan het netto maandinkomen vermenigvuldigd met twaalf.

Werknemerscontract

Wat maakt het verschil tussen een standaard bediendecontract, een arbeider of een ambtenaar? De grote verschillen zitten in enkel of dubbel vakantiegeld, en de dertiende maand of jaarpremie. Deze module maakt de berekening correct tussen de verschillende contracten.