Aftrekbare kindkosten

Aftrekbare kindkosten

Welke kindkosten zijn fiscaal aftrekbaar en welke niet? Aftrekbare onderhoudsgelden moeten wel degelijk gaan over kosten gemaakt voor levensonderhoud en opvoeding.

Onderhoudsgeld naar het buitenland

Onderhoudsgeld naar het buitenland

Wat als je onderhoudsgeld betaald aan kinderen of ex-partners die in het buitenland wonen. Onderhoudsgeld is uiteraard fiscaal aftrekbaar van...

Berekenen van kindkosten

Berekenen van kindkosten

Om alimentatie te kunnen berekenen moeten we eerst de kindkosten berekenen. Er zijn drie soorten van kosten. Allereerst de VGK...

Nieuwe regeling kinderbijslag

Nieuwe regeling kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 komt de nieuwe kinderbijslag in voege. Wat betekent dat voor kinderen die geboren zijn vóór 2019?...

Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Als studerende kinderen, of kinderen die nog geen eigen inkomen hebben (of geen vervangingsinkomen) het huis verlaten, moeten de ouders...

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Als je kinderen ten laste hebt, is er uiteraard een fiscaal voordeel. De principes van de voordelen kinderen ten laste...

Belastingaangifte voor kinderen

Belastingaangifte voor kinderen

Vroeger moesten kinderen vanaf de geboorte een belastingaangifte doen als ze inkomsten hadden. Niemand deed dat echter en er waren...

Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding

Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding

Onderhoudsgeld of alimentatie is aftrekbaar vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding vangt aan vanaf het ogenblik...

Nadelen van fiscaal co-ouderschap

Nadelen van fiscaal co-ouderschap

De nadelen van fiscaal co-ouderschap zijn niet te onderschatten. Zoals reeds aangehaald in een ander artikel over fiscaal co-ouderschap is het...

Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal co-ouderschap

Wat is fiscaal co-ouderschap Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som die verhoogd wordt per kind ten laste. Een alleenstaande...