Fiscaal co-ouderschap

Wat is fiscaal co-ouderschap

Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som die verhoogd wordt per kind ten laste. Een alleenstaande ouder met kinderen ten laste krijgt nog een extra verhoging. Bij fiscaal co-ouderschap wordt die belastingvrije som verdeeld tussen beide ouders. Iedere ouder kan ook alle kosten voor opvang van de kinderen aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

Fiscaal co-ouderschap kan alleen maar toegepast worden bij minderjarige kinderen als de verblijfsregeling gelijk verdeeld is tussen beide ouders. Het kan sinds kort ook bij meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn.

Het is een poging om gescheiden ouders een gevoel van gelijkheid te geven, maar er zijn ook nadelen. Halve belastingvrije sommen geven immers minder belastingvoordeel. Ook onderhoudsgeld is niet meer fiscaal aftrekbaar. Tenslotte wordt het belastingkrediet slechts toegepast op de ouder die de kinderen effectief ten laste heeft. Het belastingkrediet is de som die je terugkrijgt wegens kinderen ten laste die je niet eerst hoeft te betalen. Dat kan het geval zijn bij een laag inkomen.

Is fiscaal co-ouderschap interessant

Na een scheiding denken veel mensen aan fiscaal co-ouderschap. Meestal is dit echter de minst voordelige fiscale regeling die je kunt nemen. Slechts in sommige gevallen is het interessant.

Fiscaal co-ouderschap kán interessant zijn bij maximum twee jonge kinderen (omwille van de kosten), én als beide ouders alleenstaande blijven. In bijna alle andere gevallen doe je verlies. Je doet altijd verlies als er meer dan twee kinderen zijn. Je doet bijna altijd verlies als de onderhoudsbijdrage hoger wordt dan ongeveer 100 euro. Dat bedrag kan je nemen als vuistregel bij een marginale aanslagvoet van 40%. In een later artikel volgen meer details en wat voorbeelden.

In de meeste gevallen is het veel efficiënter van de kinderen ten laste te nemen bij één ouder. De andere ouder kan dan alle kosten voor de kinderen voor 80% aftrekken van zijn belastbaar inkomen als alimentatie. De bijdragen moeten wel objectief berekend zijn. Desgevallend kunnen beide ouders het verschil in fiscaal voordeel onderling compenseren.

Er zijn nog een belangrijk aantal nadelen in fiscaal co-ouderschap, lees hiervoor dit artikel.

Verschil tussen bemiddeling en rechtbank

Als de scheiding of ouderschapsovereenkomst uitgevoerd wordt door een rechtbank en de rechter heeft gekozen voor een gelijkmatige verblijfsregeling van de kinderen, past de fiscus standaard fiscaal co-ouderschap toe. Daarentegen als de scheiding geregeld wordt door een bemiddelaar zal dit slechts toegepast worden als dit expliciet in de gehomologeerde overeenkomst staat.

Als je wil veranderen van fiscaal co-ouderschap naar een meer gunstige regeling, kan je dit best laten wijzigen door een bemiddelaar. De bemiddelaar zal dan de nieuwe overeenkomst laten homologeren.

Uw bemiddelaar zal steeds het meest gunstige fiscale systeem voor u berekenen. In veel gevallen kan een goede optimalisatie een verschil in fiscaal voordeel betekenen van 200 euro per maand of zelfs veel meer.

Commentaar is gesloten.