Fiscaal voordeel op alimentatie berekenen

Deze rekenmodule berekent je fiscaal voordeel op betaalde alimentatie. Ze maakt gebruik van de fiscale regels voor aanslagjaar 2019 of 2018, volgens je instelling. Indien je een berekening wenst voor een ander aanslagjaar, stuur dan een mailtje. Ik zal je graag hierbij helpen.

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel dat je doet is afhankelijk van de marginale aanslagvoet. Deze module berekent je netto belastbaar inkomen en trekt automatisch de forfaitaire bedrijfslasten af, als je het activeert.

Deze module houdt er ook rekening mee, als je marginale tarief, na aftrek van de alimentatie in meerdere schijven valt.

Gebruik

Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het kalenderjaar dat volgt op je inkomstenjaar. Aanslagjaar 2019 is voor de inkomsten (en de alimentatie) van 2018.

Beroepskosten

Het jaarinkomen, zie hieronder, wordt in deze rekenmodule automatisch verminderd met de forfaitaire beroepskosten indien geactiveerd.

Dit geldt ook voor zelfstandigen vanaf aanslagjaar 2019. Tenzij ze hun werkelijke kosten aftrekken. Voor aanslagjaar 2018 moet het steeds inactief staan voor zelfstandigen.

Deze forfaitaire beroepskosten gelden echter niet voor zelfstandigen die forfaitair belast worden. In dat geval zet je Forfaitaire beroepskosten op inactief.

Jaarinkomen

Het jaarinkomen is je beroepsinkomen, desgevallend te verminderen met vrijstellingen. Het beroepsinkomen is code 1250 in je belastingaangifte, vrijstellingen is code 1255 in de belastingaangifte.

Je kan je bruto jaarinkomen bij benadering berekenen vanuit je netto maandinkomen met deze gratis rekenmodule.

Als je dit bedrag bij benadering wilt bepalen aan de hand van je loonbrief, vermeerder dan eerst je netto maandloon met de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Dan vermenigvuldig je dat bedrag met 13,92 voor een standaard bediendecontract met dubbel vakantiegeld, met 12,91 voor enkel vakantiegeld, en met 13,1 voor ambtenaren.

Zelfstandigen vullen hier gewoon hun netto winst in na aftrek van algemene kosten, afschrijvingen en sociale lasten.

Gemeentebelasting

De gemeentebelasting is afhankelijk van de gemeente waar je jouw woonplaats hebt. Op de site van Fincancien Belgium vind je een lijst met de tarieven voor alle gemeenten. De lijst voor 2019 is nog niet voorhanden. Jaarlijks beslissen de gemeenten welk tarief ze gaan invoeren. De meeste gemeenten vragen 7,5 of 8 procent.

Alimentatie

Het volledige bedrag van de alimentatie die je betaald hebt. Zowel alimentatie tussen ex-echtgenoten als voor kinderen is aftrekbaar. Voor kinderen is dat onafhankelijk waar en hoe het gestort wordt. Het heeft geen belang of dit op de rekening van het kind, op de rekening van de ouder waar het kind ten laste is, dan wel op de kindrekening gestort wordt. Zelfs betalingen rechtstreeks aan derden kunnen in aanmerking komen. Zowel een vast als een variabel bedrag komt in aanmerking. Ook eenmalige stortingen. Zolang het maar als alimentatie in aanmerking kan komen. Kijk eventueel de tekst na die in de gehomologeerde overeenkomst staat of in het vonnis.

Fiscaal voordeel

Dit is het fiscaal voordeel dat je krijgt. Het wordt berekend in functie van je inkomen, de gemeentebelasting, en uiteraard wat je betaald aan alimentatie. Je kan ook het fiscaal voordeel op kinderen ten laste berekenen als je het verschil tussen beide wenst te kennen, of als jullie het fiscaal voordeel wensen te verdelen.

Beperkingen

De module geeft geen foutmelding als je meer alimentatie betaald dan wat je verdient. Of als je zoveel alimentatie betaald dat je inkomen, na aftrek ervan, onder het belastbaar minimum komt te liggen. Uiteraard is het eerste technisch niet mogelijk. En het laatste niet voor de hand liggend!

Zie ook:

2 antwoorden to “Fiscaal voordeel op alimentatie berekenen

 • beste , ik ben al enkele jaren feitelijk gescheiden van mijn vrouw die fiscaal onze studerende dochter (21 jaar) ten laste heeft !
  maandelijks betalen we elkeen een vast bedrag van 400€ ( zijnde 300€ voor huur student app én zakgeld) op een gemeenschappelijke rekening van mama en papa ..
  dit betreft een onderlinge overeenkomst
  mama geniet dus van een fiscaal voordeel daar zij dochter ten laste neemt (dezelfde domicilie)
  nu had ik graag geweten of ik mijn maandelijkse bijdrage fiscaal kan aftrekbaar maken ?
  1-kan dit als ik dit rechtstreeks op rekening van dochter stort ?
  2- is de fiscale aftrekbaarheid beperkt in bedrag ?
  3-heeft deze fiscale recuperatie invloed op kindergeld (die mijn vrouw geniet) en op fiscaal statuut van mijn dochter ?

  dank bij voorbaat voor uw professioneel antwoord
  de rouck Jerry
  0475 97 24 03
  jerryderouck@gmail.com

 • Dag Jerry,

  Jouw bijdrage is inderdaad fiscaal aftrekbaar. Je moet op je jaarlijkse belastingaangifte het volledige bedrag voor het inkomstenjaar invullen wat je betaald hebt. De fiscus neemt daar automatisch 80 procent van in rekening.

  Dit is ook het geval als je rechtstreeks op de rekening van je dochter stort. Alles wat onder de noemer onderhoudsgeld valt is aftrekbaar, ongeacht aan wie het wordt betaald, zoals de moeder, het kind zelf, rechtstreeks aan de huisbaas voor de huur van het kot,…

  Er is geen beperking in het bedrag en het heeft geen invloed op het kindergeld, noch op het fiscaal statuut van je dochter. Het al dan niet fiscaal aftrekken heeft eigenlijk nergens invloed op.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *