Gemeenschappelijke kinderen

Wat als er een kind bijkomt na een scheiding in een nieuw samengesteld gezin? Hoe zit het dan met de rangorde van de gemeenschappelijke kinderen? En wat met de rangorde van het derde kind. Een vraag die ik dikwijls krijg en het is niet bij iedereen hetzelfde.

Stel dat je in je huwelijk twee gemeenschappelijke kinderen hebt. Die hebben dan, voor de kinderbijslag rangorde één en rangorde twee. Vóór 2019 komt er bij moeder één kindje bij in haar nieuw samengesteld gezin. Hoe zit het dan met de kinderbijslag.

Als de moeder er in 2018 aan gedacht heeft om haar drie kinderen te groeperen in haar nieuw samengesteld gezin, heeft haar derde en jongste kind de derde rangorde. In dat geval krijgt ze – na de omwisseling en bevriezing van de rangen op 31 december 2018 – voor haar twee oudste kinderen respectievelijk een basiskinderbijslag van 259,49 euro (oudste kind) en 173,80 euro (jongste gemeenschappelijk kind) en voor haar derde kind een basiskinderbijslag van 93,93 euro. Als de kinderbijslag van de twee gemeenschappelijke kinderen op een kindrekening wordt gestort, is dat bedrag verhoogd van 267,73 euro in 2018 naar 433,29 euro in 2019, Met andere woorden 165,56 euro méér. Dat bedrag wordt dan vanaf 2019 minder gestort op de rekening van het nieuw samengesteld gezin: 93,93 euro in 2019 i.p.v. 259,49 euro in 2018.

Als de moeder haar gemeenschappelijke kinderen en het derde kind in 2018 echter niet heeft gegroepeerd in haar nieuw samengesteld gezin, behouden de twee gemeenschappelijke kinderen rang één en twee. Doch weliswaar omgekeerd. Het derde kind krijgt in dat geval ook rang één in het nieuw samengesteld gezin. Een rechtzetting is in dit geval niet meer mogelijk. Dit komt omdat de Vlaamse regering de groepering van kinderen bij de bijslagtrekkende ouder heeft afgeschaft vanaf 1 januari 2019

Dit allemaal geldt voor kinderen geboren vóór 2019. Kinderen geboren vanaf januari 2019 vallen onder het groeipakket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *