Gratis rekenmodules

Hier vind je een overzicht van alle gratis rekenmodules op de site van Wilfried Mestdagh. Sommige ervan (de meest gevraagde) zijn terug te vinden in de menu. Ik lijst hier alle rekenmodules op in een onbepaalde volgorde. Klik op de betreffende titel om de rekenmodule te bekijken.

Rekenmodules niet niet in de menu voorkomen

Bereken de waarde van de inboedel

Deze rekenmodule is er gekomen op vraag van vele notarissen. Als er werkelijk een vereffening en verdeling moet komen van roerende goederen, hoe bepaal je dan de waarde? Immers alles blijf altijd een zekere waarde behouden zolang het nog min of meer functioneel is. Een mogelijke benadering is een degressieve waardevermindering. In het begin verliest een goed veel van zijn waarde, en naarmate het ouder wordt is de waardevermindering telkens minder en minder. Deze module geeft een duidelijk beeld over de statistische waarde van gelijk welk roerend goed.

Bruto belastbaar inkomen berekenen aan de hand van het netto inkomen

Wat is mijn bruto belastbaar jaarinkomen? Kan ik dat berekenen aan de hand van mijn netto maandloon? Voor veel rekenmodules om deze site heb je het bruto belastbaar inkomen nodig. Deze module berekent het bruto belastbaar inkomen aan de hand van je netto maandloon. Opgelet de methode is slechts bij benadering. Doch voldoende om de cijfers te gebruiken in de andere rekenmodules zonder te grote afwijkingen. Het bruto belastbaar inkomen is niet alleen afhankelijk van je netto maandloon, doch ook welk soort van werknemerscontract je hebt. Want dat bepaald of je enkel of dubbel vakantiegeld hebt, en afhankelijk van het contract kan de eindejaarspremie of dertiende maand ook verschillen. Deze module neemt dat allemaal ion calculatie bij benadering, voor standaard werknemerscontracten.

Bereken het fiscaal voordeel op belastingvrije sommen

Iedereen heeft recht op belastingvrije sommen. Het fiscaal voordeel op die belastingvrije sommen kan je niet zomaar berekenen aan de hand van de belastingschalen. Dat komt omdat het fiscaal voordeel op belastingvrije sommen berekend wordt op oudere belastingschalen die geïndexeerd worden. Door de taxshift heeft de regering ontdekt dat mensen met kinderen geen of weinig belastingvoordeel hadden. De oplossing die de regering daarop vond, was van het belastingvoordeel te berekenen met de belastingschalen van vóór de taxshift en die dus te indexeren.

Andere gratis rekenmodules

Regelmatig komen er nog andere gratis rekenmodules bij. Deze gratis rekenmodules zullen steeds in het kader staan van fiscaliteit of bemiddeling. Wat erbij komt is afhankelijk van mijn noden en de noden van collega’s of cliënten.

Rekenmodules die in de menu voorkomen

Pro Deo inkomstengrenzen

Bemiddelen kan ook met rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat de bemiddelaar betaald wordt door de rechtbank. Net zoals een pro Deo advocaat in een juridische procedure. Met deze rekenmodule kan je de inkomstengrenzen berekenen. Deze zijn uiteraard afhankelijk van het inkomen, het aantal personen ten laste en nog andere factoren.

Alimentatie indexeren

Het indexeren van alimentatie voor kinderen is wettelijk verplicht, zelfs al is het niet omschreven in de regelingsovereenkomst. Dit gebeurt aan de hand van de consumentenindex. Deze rekenmodule rekent de juiste aanpassing uit aan de hand van de consumentenindex.

Fiscaal voordeel op alimentatie

Bereken het fiscaal voordeel op betaalde alimentatie. Na een feitelijke scheiding en later is alimentatie fiscaal aftrekbaar voor de ouder die de kinderen niet fiscaal ten laste heeft.

Fiscaal voordeel op kinderen ten laste

Deze rekenmodule berekent het fiscaal voordeel op kinderen ten laste. Ze houdt onder andere rekening met de inkomsten, met de gemeentebelasting, of je alleenstaande bent of niet en met de extra fiscale voordelen wegens een laag inkomen. De module houdt geen rekening met het belastingkrediet indien de inkomsten ontoereikend zijn om te genieten van het volledige fiscaal voordeel.

Is mijn kind nog fiscaal ten laste

Kinderen blijven fiscaal ten laste als hun bestaansmiddelen niet boven een bepaalde grens komen. Opgelet bestaansmiddelen is niet hetzelfde als belastbaar inkomen. Bestaansmiddelen zijn van diverse factoren afhankelijk. Zoals van de alimentatie die betaald wordt, en het eventueel beroepsinkomen van het kind zelf, denk aan een jobstudent. Deze rekenmodule rekent het voor u uit.

Moet mijn kind belastingen betalen

Deze module rekent uit of je kind belastingen moet betalen. Bestaansmiddelen bepalen of het kind nog fiscaal ten laste is, en belastbaar inkomen bepalen of het belastingen moet betalen. Deze twee zaken staan los van elkaar. Het kan zijn dat het kind belastingen moet betalen en toch nog fiscaal ten laste is. Maar ook andere combinaties zijn mogelijk.

Berekenen van alimentatieverhoging op de scharnierleeftijden

Naarmate kinderen ouder worden, kosten ze meer. Dat is logisch, Maar hoeveel meer? Empirisch onderzoek van de Gezinsbond leert dat dit gemiddeld 4 procent per jaar is. Vroeger was dat 3 procent. Veel vonnissen, en regelingsovereenkomsten houden hier rekening mee. Daardoor moet je ieder jaar, naast de verhoging met de consumptieindex de leeftijdsindex mee berekenen. Maar veel overeenkomsten stellen dat er op de scharnierleeftijden een verhoging moet gebeuren. Dat is op 6, 12, en 18 jaar. Deze module rekent uit hoeveel de alimentatie moet stijgen op de sleutelleeftijden van een kind.

Onderhoudsgeldcalculator volgens de methode Hobin

Reeds jaren bestaan er verschillende methoden om alimentatie voor kinderen te berekenen. Rob Hobin, de eerste voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen heeft een methode ontworpen die nu door alle familierechters gebruikt wordt. De methode Hobin. Opgelet: de familierechters zijn niet verplicht van de uitkomsten van deze berekening toe te passen. Ze kunnen en mogen daar van afwijken, maar ze moeten het in dat geval wel motiveren. Sinds begin 2020 gebruiken alle familierechters deze methode als basisberekening. Het voordeel van de methode Hobin is, dat het wiskundige gedeelte voor iedereen hetzelfde is, waardoor een motivatie, bij een afwijking hierop, veel eenvoudiger wordt voor de familierechters. Deze onderhoudsgeldcalculator berekend kindkosten en alimentatie volgens de methode Hobin. Wilfried Mestdagh heeft daar een uitbreiding op geschreven die de verblijfsgebonden kosten en de verblijfsoverstijgende kosten apart situeert, samen met de daarbij horende alimentatie.