Het groeipakket

Het groeipakket is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag en ging in voege vanaf begin 2019. Dit brengt een hoop wijzigingen voort voor de kinderbijslag en de uitbetaling ervan. Er zijn ook gevolgen voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Dit artikel probeert hier wat duidelijkheid in te scheppen.

Het groeipakket voor kinderen geboren vóór 2019

Kinderen geboren vóór 2019 krijgen evenveel kinderbijslag uitbetaald als voordien. Wat wel belangrijk is om weten is dat de rangorde omgedraaid wordt en ook vastgepind. Ook is er een wijziging met de verhoogde kinderbijslag

Verhoogde kinderbijslag

Een ouder die een inkomen heeft van maximaal 30384 (inkomsten 2019 – aanslagjaar 2020) krijgt een verhoogde kinderbijslag. Die verhoogde kinderbijslag werd voor 100 procent uitbetaald aan de ouder die de kindervergoeding ontvangt. Dat blijft nu nog steeds het geval, behalve met een kindrekening.

Als gescheiden ouders de kinderbijslag op een kindrekening laten komen dan betaald het kinderbijslagfonds niet meer uit aan een bijslagtrekkende maar aan een begunstigdekern. Dat wil zeggen dat het kinderbijslagfonds kijkt naar de verblijfsregeling.

Bij een gelijkmatige verblijfsregeling, en slechts één van de ouders heeft recht op verhoogde kinderbijslag, betaalt het kinderbijslagfonds slechts de helft van die verhoging. Slechts als de kinderen meer bij die ouder verblijven op jaarbasis zal de volledige verhoging uitbetaald worden. Het is dus evident dat het in dit geval veel interessanter is van de kinderbijslag te laten uitkeren aan de ouder die recht heeft op verhoogd kindergeld.

De rangorde

De rangorde bepaalt hoeveel kinderbijslag betaald wordt. Een kind in eerste rang (het eerste kind) had de kleinste kinderbijslag, het kind in tweede rang (het tweede kind) kreeg een verhoging en het kind in derde rang en volgend nog een verhoging. Het nieuwe groeipakket brengt hier ook wijzigingen in.

Omgedraaide rangorde

Vanaf 1 januari 2019 kreeg het kind in eerste rang de hoogste rangorde. Bij drie kinderen is dat dan het kind in derde rang. De rangorde voor het middelste kind blijft in dit geval gelijk, en de rangorde voor het derde kind wordt eerste rang. Het gevolg is dus dat het oudste kind de hoogste kinderbijslag krijgt en het jongste kind de kleinste kinderbijslag. Het totaal bedrag blijft echter gelijk.

De kinderbijslag stopt:

  • in de maand dat het kind 25 jaar wordt;
  • de maand nadat het kind een loon of vervangingsinkomen krijgt.

Uiteraard zal dat meestal het oudste kind zijn. Vermits het oudste kind de meeste kinderbijslag krijgt, zal ook het grootste stuk van de kinderbijslag verdwijnen. Tegenover vroeger het kleinste bedrag.

Vastgepinde rangorde

Vroeger veranderde de rangorde in functie van de gezinssamenstelling. Als er kinderen van gescheiden ouders bij de andere ouder gingen wonen kregen die kinderen de rangorde van de gezinssamenstelling bij die ouder. Als een kind 25 werd verdwijnt de kinderbijslag en kregen de overige kinderen terug de rangorde vanaf 1. Bij een nieuw samengesteld gezin waar beide partners kinderen hebben was er ook een aanpassing van de rangorde.

Nu blijft de rangorde vastgepind, ongeacht de gezinssamenstelling. Dat brengt met zich mee als er bijvoorbeeld bij gescheiden ouders, iedere ouder de helft van de kinderen in zijn gezin heeft, dat iedere ouder een verschillende kinderbijslag zal ontvangen. Het gevolg is wel dat de totale kinderbijslag nu gelijk blijft. In een nieuw samengesteld gezin, kunnen er vanaf nu meerdere kinderen zijn met dezelfde rangorde. Daardoor zal de kinderbijslag ook meestal dalen. Bij een gezin met kinderen waarvan er één 25 wordt of gaat werken blijft de situatie ongewijzigd als dat het oudste kind is. Als dat het jongste kind is, krijgt de ouder meer kindergeld tegenover vroeger.

Het groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019

Voor kinderen geboren vanaf 2019 is er geen rangorde meer. Ieder kind krijgt evenveel kindergeld.

Ook houdt het kinderbijslagfonds geen rekening meer met de bijslagtrekkende, doch uitsluitend met de begunstigdekern. Dat wil zeggen dat, bij een gelijk verblijf, én als één ouder recht heeft op sociale toeslag (de verhoogde kinderbijslag) door laag inkomen, dat die ouder slechts de helft van die sociale toeslag zal krijgen. Dit is ongeacht of het kindergeld naar een kindrekening gaat, of betaald wordt aan een ouder.

De volledige sociale toeslag wordt slechts uitbetaald als de kinderen, op jaarbasis, meer bij die ouder verblijven die recht heeft op de verhoging. Of als beide ouders recht hebben op de sociale toeslag.

Dat brengt ook met zich mee, dat als beide ouders recht hebben op sociale toeslag en het kindergeld wordt aan één ouder uitbetaald, dat die ene ouder de volledige sociale toeslag krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *