Is mijn kind nog fiscaal ten laste

Met deze rekenmodule kan je berekenen of je kind nog fiscaal ten laste is. Dit is immers afhankelijk van de ontvangen alimentatie en bezoldigingen als jobstudent.

Ten laste versus belastingplichtig

Opgelet: fiscaal ten laste is niet hetzelfde als fiscaal belastbaar. Om fiscaal ten laste te zijn mogen de bestaansmiddelen het bestaansminimum niet overschrijden. Fiscaal belastbaar is als het belastbaar inkomen boven de vrijgestelde sommen uitkomen. Het betreft niet alleen verschillende bedragen, doch ook een andere berekeningswijze. Hier kan je berekenen of je kind belastingen moet betalen.

Gebruik

Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar van het invullen van de belastingaangifte. Dat is dus het jaar volgend op het inkomstenjaar.

Alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder is een ouder die het kind ten laste heeft en niet gehuwd is en niet wettelijk samenwoont. Een feitelijk samenwonende ouder is dus fiscaal gezien een alleenstaande. Dit heeft een grote weerslag op de vrijgestelde bedragen.

Gehandicapt kind

Een gehandicapt kind telt niet voor twee maar krijgt wel een hogere vrijstelling. Opgelet: dit is slechts van toepassing als de ouder alleenstaand is.

Alimentatie

Het bedrag van de werkelijk betaalde alimentatie voor dit kind. Dit is ongeacht aan wie de alimentatie uitbetaald is. Dat kan op de rekening van het kind zijn, een kindrekening, de rekening van de ouder, of rechtstreeks aan derden, zoals de huur van een studentenkot. Ook betalingen van bijzondere kosten worden aanzien als alimentatie. Van de alimentatie wordt een vrijgesteld bedrag afgetrokken.

Beroepsinkomsten

De beroepsinkomsten is het werkelijk ontvangen loon, dus na aftrek van de bedrijfsvoorheffing. Beroepsinkomsten samen met de bedrijfsvoorheffing vormen het totaal belastbaar inkomen. Dat inkomen wordt gebruikt voor de berekening na aftrek van de forfaitaire kosten en de vrijstellingen.

Bedrijfsvoorheffing

De ingehouden bedrijfsvoorheffing. Deze laatste twee bedragen (beroepsinkomsten en bedrijfsvoorheffing) worden samengeteld en vormen het bruto belastbaar inkomen van het kind.

Is mijn kind nog fiscaal ten laste

Dit veld geeft aan of je kind nog fiscaal ten laste is of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *