De methode Hobin

De methode Hobin is een nieuwe methode om onderhoudsgeld voor kinderen te berekenen. Het is een creatie van Rob Hobin, eerste voorzitter van het Hof van beroep te Antwerpen, samen met een groep familierechters.

De methode Hobin is ontworpen om tweeërlei redenen. Enerzijds om een rekenkundig correcte verhouding te bekomen in de middelen van de ouders voor de alimentatie. Anderzijds om een handig werkinstrument te maken voor de familierechters om snel tegemoet te komen aan de wetgeving.

Tenslotte is het ook een middel om meer uniformiteit en voorspelbaarheid te bekomen in de uitspraken van de familierechters. Deze methode verbindt geen enkele rechter. Het is alleen maar een werkinstrument op weg naar een meer uniforme berekening van onderhoudsbijdragen.

Wilfried Mestdagh en Fleur Goister geven een opleiding over de methode Hobin voor bemiddelaars, advocaten, notarissen, en familierechters. De eerstvolgende opleiding gaat online door op 30 april 2020, om 13 uur. Je kan inschrijven met de link hieronder.

Programma en inschrijven

Hier kan je ook een uitgewerkte rekentool vinden die werkt volgens de methode Hobin. Wilfried Mestdagh heeft de methode verder uitgebreid zodat ze ook bruikbaar is om een EOT of ouderschapsovereenkomst te maken met wederzijdse toestemming. Oorspronkelijk is er immers een berekening van totale kindkost, en een totale alimentatie voor de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten samen.

Uitbreiding van de methode Hobin

Wilfried Mestdagh heeft de methode Hobin uitgebreid zodat ze ook de verschillende soorten kosten apart uitrekent. Zo is de methode niet alleen bruikbaar voor familierechters, doch ook voor bemiddelaars, advocaten en notarissen. Deze uitbreidingen zijn:

  • opdeling verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten;
  • alimentatie apart berekenen voor de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten;
  • bestemming van de kinderbijslag;
  • verdelen van de kinderbijslag;
  • fiscale gevolgen.

De fiscale gevolgen zijn voorlopig niet verwerkt in de rekentool. Je kan evenwel zelf het fiscaal voordeel op alimentatie, dan wel het fiscaal voordeel wegens kinderen ten laste berekenen met deze gratis rekentools:

Lees ook dit artikel over het berekenen van onderhoudsbijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *