Moet mijn kind belastingen betalen

Bereken met deze rekenmodule of je kind belastingen moet betalen of niet. Als je kind jonger is dan 16 jaar op 1 januari van het aanslagjaar en het moet belastingen betalen, moet je een aangifteformulier aanvragen bij de fiscus. Is je kind op 1 januari van het aanslagjaar reeds 16 jaar moet het altijd een belastingaangifte indienen als het inkomsten heeft. Dit is ook het geval als er alimentatie betaald wordt. En ongeacht aan wie die alimentatie betaald wordt. Zelfs al moet het geen belastingen betalen volgens onderstaande rekenmodule.

Lees ook het volledige artikel over het hoe en waarom over de verplichte belastingaangifte voor kinderen. Belastingen betalen is niet hetzelfde als fiscaal ten laste. Je kan op deze pagina berekenen of je kind fiscaal ten laste is.

Gebruik

Alimentatie

Vul hier de ontvangen alimentatie in van het vorige inkomstenjaar. Het is de totale ontvangen alimentatie op jaarbasis. Dus inclusief stortingen op:

  • rekening van de ouder die het kind ten laste heeft;
  • de kindrekening;
  • de rekening van het kind zelf;
  • aan de huisbaas voor de huur van een studentenkot, en andere kosten zoals nutsvoorzieningen;
  • sporadische betalingen zoals betalingen van  bijzondere kosten.

Als je met een kindrekening werkt, vul dan alleen de alimentatie in de die ouder gestort heeft die het kind niet ten laste heeft. Wat de ouder stort die het kind ten laste heeft is immers niet aftrekbaar voor de fiscus, en dus ook niet belastbaar.

Beroepsinkomsten

Vul hier op jaarbasis, de netto inkomsten in van de jobstudent of andere beroepsinkomsten. De netto inkomsten zijn de inkomsten die daadwerkelijk ontvangen zijn. Dus na aftrek van de belastingen (de bedrijfsvoorheffing) en eventuele sociale lasten.

Bedrijfsvoorheffing

Als er bedrijfsvoorheffing is ingehouden moet je dat hier invullen. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen en wordt eventueel terugbetaald indien het kind geen belastingen moet betalen. Indien er dus geen belastingen moeten betaald worden volgens deze rekenmodule en er is bedrijfsvoorheffing ingehouden, moet je toch best een belastingaangifte doen. Zo wordt de ingehouden bedrijfsvoorheffing door de fiscus terugbetaald.

Belastbaar resultaat

Op alle inkomsten is ofwel een vrijstelling, ofwel worden er forfaitaire kosten afgetrokken. Dit is afhankelijk van het aanslagjaar en deze module berekent het automatisch.

Alimentatie

Dit is het belastbare gedeelte van de betaalde alimentatie.

Beroepsinkomen

Het belastbare gedeelte van de beroepsinkomsten, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten.

Totaal

Het totale netto belastbaar inkomen van alimentatie en beroepsinkomsten samen.

Moet uw kind belastingen betalen

Afhankelijk of het totaal gelijk of beneden de vrijgestelde som is, geeft deze module aan of je kind belastingen moet betalen of niet. Als je kind belastingen moet betalen moet je steeds een aangifte aanvragen. Dit doe je bij de fiscus op naam van je kind. De ouder waar het kind zijn domicilie heeft is daar verantwoordelijk voor.

Opgelet: kinderen die 16 jaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar moeten steeds een belastingaangifte invullen. Dit moet als je kind alimentatie ontvangt,  of als het inkomsten heeft. Zelfs al moet je kind geen belastingen betalen. De boetes bij niet aangeven liggen tussen de 25 en 1500 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *