Nadelen van fiscaal co-ouderschap

De nadelen van fiscaal co-ouderschap zijn niet te onderschatten. Zoals reeds aangehaald in een ander artikel over fiscaal co-ouderschap is het slechts in sommige gevallen interessant. Dat is bij jonge kinderen, die nog niet veel kosten, bij maximum twee kinderen, én als beide ouders alleen blijven.

Behalve dat de traditionele constructie met kinderen ten laste voor de ene ouder en fiscaal aftrekbare alimentatie voor de andere ouder fiscaal meestal veel voordeliger is, zijn er nog een aantal nadelen aan fiscaal co-ouderschap. Ik som de belangrijkste even op.

Halve belastingvrije sommen is half fiscaal voordeel

De belastingvrije sommen voor kinderen ten laste worden verdeeld over beide ouders. Iedere ouder heeft de helft van die belastingvrije som. Daaruit volgt dat het belastingvoordeel ook slechts de helft is.

Er is wel een extra belastingvrije som die iedere ouder krijgt voor kinderen jonger dan drie jaar, maar dat is slechts op voorwaarde dat geen enkele ouder fiscale aftrek doet van opvangkosten.

Alimentatie fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar, maar het is niet combineerbaar met fiscaal co-ouderschap. Als een ouder beslist om de alimentatie af te trekken van zijn belastbaar inkomen omdat het fiscaal veel interessanter wordt, dan vervalt het fiscaal co-ouderschap automatisch. Maar de andere ouder krijgt niet automatisch het volledig voordeel. Als die ouder dus niet weet dat de andere de alimentatie aftrekt blijft die dus in de kou zitten met het halve belastingvoordeel. Om dat recht te zetten moet er een bezwaarschrift ingediend worden.

Aftrek opvangkosten

Onthaalmoeder, kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang, vakantiekampen, sportkampen zijn allemaal fiscaal aftrekbare uitgaven voor een ouder met kinderen ten laste. Dus in het geval van fiscaal co-ouderschap kunnen beide ouders dit inbrengen. Als één van de ouders dit gaat inbrengen omdat het meestal fiscaal veel interessanter is vervalt de extra belastingvrije som. Maar de belastingvrije som valt dan voor de andere ouder ook automatisch weg. Hier kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

Nieuw samengestelde gezinnen

De regeling houdt ook geen rekening met nieuw samengestelde gezinnen. Als een ouder fiscaal gaat huwen met iemand die ook kinderen heeft kan een kind in eerste rang plots een kind in derde rang worden. Zo krijgt een ouder plots veel meer voordelen dan de andere ouder.

Belastingkrediet

Het belastingkrediet is een negatieve belasting. Je kan dus terugtrekken zonder eerst te moeten betalen. Het begrip ‘kind ten laste’ valt hieronder. Mensen met een laag inkomen hebben dus ook een voordeel als er kinderen fiscaal ten laste zijn.

Maar het belastingkrediet geldt slechts voor één ouder. Dat is de ouder waar de kinderen werkelijk ten laste zijn. Tenzij het expliciet in de EOT ouderschapsovereenkomst staat zal de fiscus hier de ouder voor kiezen waar de kinderen gedomicilieerd staan.

Commentaar is gesloten.