Onderhoudsgeld naar het buitenland

Wat als je onderhoudsgeld betaald aan kinderen of ex-partners die in het buitenland wonen.

Onderhoudsgeld is uiteraard fiscaal aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Anderzijds wordt in België, alimentatie ook belast. Als het over alimentatie gaat voor kinderen, dan is de kans uiteraard klein dat ze jaarlijks boven het belastbaar minimum uitkomen.

Maar hoe zit het dan als de kinderen of de ex-partner in het buitenland wonen?

Als de woonplaats van de kinderen of ex-partner in een land is dat een dubbelbelastingverdrag heeft met België veranderd er niets. Desgevallend, afhankelijk van de wetgeving in dat land is ontvangen onderhoudsgeld al dan niet belastbaar.

Voor de betaler die zijn woonplaats in België heeft, blijft onderhoudsgeld gewoon fiscaal aftrekbaar.

Maar wat als het land van bestemming geen dubbelbelastingverdrag heeft met België? Dan moet je jaarlijks een fiche 281-30 invullen. Op 80 procent van de betaalde onderhoudsuitkering moet je een bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent inhouden. Ook moet je per trimester moet een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betalen.

De ex-partner of de kinderen die in het buitenland verblijven moeten geen aangifte doen in België. Zelfs niet indien ze nog gehuwd zijn met de partner die in België woont. De wetgeving inzake de belastingaangifte voor niet-inwoners is hier immers niet van toepassing.

Zie ook:

Commentaar is gesloten.