Onderhoudsgeldcalculator volgens de methode Hobin

Deze onderhoudsgeldcalculator, volgens de methode Hobin, is gebaseerd op het artikel, gepubliceerd in het tijdschrift voor familierecht door Wolters Kluwer (2019/10 – december 2019).

Deze rekenmodule volgt niet de berekeningswijze van de Gezinsbond, doch gebruikt de berekeningswijze en coëfficiënten van de methode Hobin. Deze rekenmodule is gratis, net zoals de vele andere rekenmodules op deze site.

Het berekenen van onderhoudsgeld is geen absolute wetenschap. De bedragen die deze onderhoudsgeldcalculator berekent zijn dan ook niet noodzakelijk de bedragen die bijvoorbeeld een rechter zal toewijzen in een vonnis. Er zijn immers nog andere factoren. Familierechters gebruiken wel deze berekeningsmethode als basis. Ze mogen en kunnen daarvan afwijken wegens diverse bijzondere omstandigheden, en zullen dat dan ook motiveren in een vonnis. De berekende bedragen houden alleen rekening met de gewone verblijfskosten, en de gewone verblijfsoverstijgende kosten. Dus niet met de bijzondere kosten, die ons rechtssysteem steeds apart definieert.

Korte gebruiksaanwijzing methode Hobin

1. Referentie en namen

Alles op deze pagina is optioneel. De referentie is de naam van het document als je het download. Nadat alle gegevens ingevuld zijn heb je de mogelijkheid om het rapport te downloaden. De naam van het document wordt dan wat je hebt ingevuld in de referentie. Vul je daar niets in dan heet het document gewoon methode Hobin.

De namen zijn default onderhoudsplichtige en onderhoudsgerechtigde. Allereerst weet je dikwijls niet op voorhand welke ouder onderhoudsgerechtigde dan wel onderhoudsplichtige is. En ten tweede is het overzichtelijker dat je daar vader, moeder, of de namen van de betrokkenen in zet.

2. Kinderen

Op dit ogenblik is het maximum aantal kinderen zes. Je vult de namen van de kinderen in en hun leeftijd op dit ogenblik.

3. Inkomsten en vaste kosten

De inkomsten van de ouders zijn de netto gemiddelde netto maandelijkse inkomsten op jaarbasis, inclusief (dubbel) vakantiegeld en eindejaarspremies. Ook alle andere inkomsten moet je meetellen, zoals inkomsten uit onroerende goederen.

Als er voordelen in natura zijn worden hier vaste bedragen voor genomen, deze zijn:

bedrijfswagen350 € 
tankkaart100 € 
maaltijdchecks100 €behalve indien het juiste bedrag aangetoond is

Andere voordelen in natura, zoals gsm, laptop, verzekeringen zoals groepsverzekering, hospitalisatie, ziektekosten wordt geen rekening mee gehouden daar dit ook ten goede komen voor de kinderen.

De vaste kosten is het leefloon voor een alleenstaande. In uitzonderlijke gevallen neem je daar de woonkosten voor (huur of hypotheek). Dit kan het geval zijn als slechts één ouder woonkost heeft, beide ouders leefloon, ziekenkas of werkloosheidsvergoeding krijgen, een ouder een sociale woning huurt, of slechts één ouder een woonkost heeft.

Als een ouder kostendelend samenwoont, neem je slechts de helft van de vaste kosten. Kostendelend samenwonen is samenwonen met iemand ie een inkomen heeft van meer dan 900 € per maand.

De verhoogde kinderbijslag is de sociale toelage als een ouder hiervoor recht op heeft.

4. Verblijfsregeling kinderen

Vul hier de verblijfsregeling in gedurende het schooljaar (aantal dagen bij de ene ouder en aantal dagen bij de andere ouder, bijvoorbeeld 7 / 7 of 2 / 12). Voor de vakanties het aantal dagen per vakantie. Dagen die die je niet toewijst aan een ouder in de vakanties zal de onderhoudsgeldcalculator toewijzen als een periode met een regeling zoals in het schooljaar.

5. Kinderbijslag

Vul hier het totaal bedrag in van de kinderbijslag. De verhoogde kinderbijslag zal de calculator automatisch aftrekken. Je neemt hier het totaal bedrag van de kinderbijslag voor, gedeeld door het aantal kinderen en vermenigvuldigd met het aantal kinderen waarvoor een berekening wordt gemaakt. Dit is ongeacht of het totaal aantal kinderen al dan niet voortkomt uit dezelfde relatie.

6. Bijdrage in natura verblijfsoverstijgende kosten

Dit is procentueel de bijdrage die de onderhoudsplichtige ouder aanbrengt in natura. Dit is aan de hand van volgende tabel:

week / week of 8 / 6 regelingdezelfde verhouding als de verblijfsregeling
9 / 5 of 10 / 4 regeling15 procent
11 / 3 of om het andere weekend5 procent

Uiteraard dient de onderhoudsplichtige te kunnen aantonen dat die bedragen daadwerkelijk betaald worden. Het is immers niet vanzelfsprekend dat het verblijf van de kinderen rechtstreeks invloed heeft op de bijdrage in natura van verblijfsoverstijgende kosten. Dit dient nauwkeurig gespecificeerd in de regelingsovereenkomst.

Als je de uitbreiding Wilfried Mestdagh gebruikt (in het rapport en schermen is dat berekening 2 en berekening 3), waar de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten apart opgelijst worden, heeft het invullen van dit veld geen invloed. Het heeft alleen invloed als beide soorten kosten bijeen genomen worden (in berekening 1), zoals het meestal in een vonnis gebeurd.

Verschillende verblijfsregelingen per kind met de methode Hobin

Als er meerdere kinderen zijn en die hebben een verschillende verblijfsregeling kan je dit heel gemakkelijk oplossing met deze rekenmodule. Je moet dan wel per verblijfsregeling een rapport downloaden. Je vult eerst alle gegevens in voor alle kinderen en stelt de verblijfsregeling in voor de ene groep kinderen. Daarna download je het eerste rapport. Dan stel je de andere verblijfsregeling in en download het tweede rapport.

Beide rapporten zijn identiek, behalve dan de alimentatie voor de verblijfsgebonden kosten en de alimentatie voor de verblijfsgebonden en de verblijfsoverstijgende kosten samen. Voor de verschillende kinderen staan die ook in het rapport apart uitgelijst.

Ik heb het niet standaard in de invulpagina’s opgenomen omdat het op deze manier heel eenvoudig te doen is. En trouwens omdat verschillende verblijfsregelingen voor gemeenschappelijke kinderen iets is dat zeer zelden gebeurd. Het zou voor standaard situaties dan ook onnodig ingewikkeld worden.

Uitbreiding methode Hobin door Wilfried Mestdagh

Deze rekenmodule is een uitgebreide versie op de methode Hobin. Wilfried Mestdagh heeft een uitsplitsing heb gemaakt tussen de verblijfsgebonden kosten en de gewone verblijfsoverstijgende kosten. Alsook het gebruik van een kindrekening en de bestemming van de kinderbijslag. De eerste pagina’s van de rekenmodule geven de standaard methode Hobin weer. De laatste pagina’s zijn de uitbreidingen van Wilfried Mestdagh met de opsplitsing van de kindkosten en de verdeling van de kinderbijslag. Je kan een rapport genereren dat geopend kan worden in MS Word of LibreOffice.

Deze module is reeds online sinds december 2019, doch regelmatig krijg ik vragen van advocaten, notarissen, familierechters om sommige zaken te verfijnen of te vereenvoudigen. Heb je vragen of opmerkingen, stuur me dan gerust een mailtje of gebruik het contactformulier. Vragen of opmerkingen aan de methode op zich geef ik ook door aan Rob Hobin, de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen.

Onderhoudsgeldcalculator methode Hobin op de site van de rechtbank

Op de site van hoven en rechtbanken is inmiddels ook een gratis onderhoudsgeldcalculator gepubliceerd met de methode Hobin. Deze berekent hetzelfde. Die onderhoudsgeldcalculator drukt echter geen rapport af. Ook is het niet mogelijk van het aandeel in verblijfsoverstijgende kosten van de onderhoudsplichtige in te vullen. Verder maakt het geen onderscheid tussen de verblijfsgebonden kosten en de verblijfsoverstijgende kosten waardoor het niet mogelijk is van deze op te splitsen zoals in deze rekenmodule. Anderzijds is het wel mogelijk van voor ieder kind een verschillende verblijfsregeling in te vullen. Met mijn rekenmodule moet je de rapporten downloaden en even puzzelen met de verblijfsgebonden kosten. Deze andere onderhoudsgeldcalculator kan je vinden op https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/introduction.

Workshops en opleidingen methode Hobin

Wilfried Mestdagh geeft jaarlijks regelmatig workshops over het berekenen en objectiveren van onderhoudsbijdragen en de fiscale gevolgen ervan. Uiteraard ook over de methode Hobin en de verschillen tussen de andere berekeningsmethoden die andere onderhoudsgeldcalculators gebruiken. De verschillende methoden komen aan bod, de detail van de berekening, en de gevolgen van wijzigingen in parameters. Zie ook mijn artikel over het berekenen van kindkosten en onderhoudsbijdrage. Wilfried geeft ook les in de specialisatie voor familiale bemiddelaars in verschillende scholen zoals Pro Mediation en People interaction.

11 antwoorden to “Onderhoudsgeldcalculator volgens de methode Hobin

 • Isabelle Ryckaert
  9 maanden ago

  Hallo, Bedankt voor deze nieuwe onderhoudsgeldcalculator. Echter, hoe moet het als er 2 kinderen zijn maar beiden niet op dezelfde manier door beide ouders gehuisvest worden… in de huidige calculator houdt men hiermee geen rekening waardoor de berekening foutloopt… hopelijk wordt dit aangepast. bedankt

  • Dag Isabelle,
   Dat is inderdaad een vraag die al eens gesteld wordt als ik een presentatie geef over onderhoudsgelden. Het gebeurt niet dikwijls, maar toch. In de huidige versie is dit mogelijk, mits een heel klein beetje extra manueel rekenwerk. Ik mail je straks een documentje door dat je als voorbeeld kan gebruiken.
   Vriendelijke groeten, Wilfried

 • Beste Wilfried, Mooie tool – hartelijke groet, Ann

 • Heel goede hulp, dankjewel.

 • Ik heb het wat moeilijk om het fiscaal voordeel (belastingvrije som en vermindering onroerende voorheffing) op de juiste plaats te zetten. Dien ik dit bij te tellen bij het ‘Gemiddeld inkomen OG’ (als OG het fiscaal voordeel geniet), of hoort dit eerder op dezelfde plaats thuis als ‘Totale bedrag kindergeld aan OG’?

 • Dag Fisco,

  Als je het fiscaal voordeel op de belastingvrije som (en eventueel nog andere fiscale voordelen) in rekening wilt brengen bij een berekening van onderhoudsbijdrage dien je dat apart te doen. Die berekening moet immers ieder jaar opnieuw gebeuren door de wijzigende wetgeving en tarieven. Het hoort zeker niet bij kindergeld.

  Het fiscaal voordeel op alimentatie (die de ouder heeft die de kinderen niet ten laste heeft), is afhankelijk van het bruto belastbaar inkomen. Het fiscaal voordeel op de belastingvrije som wegens kinderen ten laste is afhankelijk van verschillende andere factoren (vooral: inkomen, alleenstaande of niet). Er zijn uiteraard nog andere fiscale voordelen zoals wat je opnoemt: onroerende voorheffing, maar ook nutsvoorzieningen, kinderopvang, vakantiekampen, enzovoort.

  Je zou dit jaarlijks kunnen berekenen, en de ouder met het meeste belastingvoordeel zou de helft van het verschil aan de andere ouder kunnen betalen als beide ouders evenveel willen van het fiscaal voordeel. Een andere mogelijkheid is van het volledige verschil op de kindrekening te storten. Nog een andere mogelijkheid is het te verwerken in de alimentatie, en er jaarlijks een correctie op (laten) berekenen.

  De oorspronkelijke methode Hobin houdt hier geen rekening mee, tenzij de ouders hier een duidelijk en onbetwistbaar rekenmodel van kunnen voorleggen. Uiteraard kan je dit ook overeenkomen.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

 • Beste,

  Buiten de fiscaliteit die ontbreekt ( hetgeen toch een aanzienlijk voordeel is als je kinderen ten laste hebt ) in de berekening, ontbreekt ook de domicilievoordelen. Oa. korting op de waterfactuur per gedomicilieerde, korting uitgereikt door de gemeente,…
  Kan u dit doorgeven aan Rob Hobin?

  Bedankt alvast,

  Met vriendelijke groeten,
  Jan Degrote

 • Dag Jan,

  Ik geef uiteraard alle commentaar door aan Rob Hobin.

  Het is wel zo dat de methode Hobin bewust alle fiscale voordelen uit de berekening heeft gelaten, vermits dit een zeer persoonlijke mening is van cliënten. De fiscale voordelen zijn namelijk heel verschillend welk fiscaal stelsel er gekozen wordt, zoals fiscaal co-ouderschap of niet (maar er zijn nog meer fiscale constructies mogelijk). Ook is het voordeel kinderen ten laste afhankelijk van veel factoren, zoals alleenstaande of niet, inkomstengrens en nog verscheidene andere zaken zoals fiscaal co-ouderschap. Wat als cliënten fiscaal co-ouderschap toepassen en één van de cliënten beslist van zijn of haar alimentatie fiscaal af te trekken. Dit is perfect mogelijk en wettelijk – maar dan valt heel de berekening in duigen.

  Verder is er nog het fiscaal voordeel op alimentatie wat afhankelijk is van het marginaal tarief en de APB (gemeentebelasting), en dit kan mogelijk door de aftrek in twee marginale tarieven kan vallen – en is uitsluitend mogelijk bij iemand met een stabiel loon (meestal wel het geval met loontrekkenden). Als een ouder verhuist naar een andere gemeente zal het fiscaal voordeel reeds verschillen.

  Verder is er nog de wijziging. Stel dat ouders beginnen met fiscaal co-ouderschap, wat soms voordeliger is bij zeer jonge kinderen (maximaal 2 en uitsluitend als beide ouders alleenstaande zijn) – en er wijzigt een factor zoals één van de ouders een nieuwe partner, of valt door het werk buiten een inkomstengrens wat bepaalde belastingvrije sommen mogelijk maakt.

  In bemiddeling wordt uiteraard met al die factoren rekening gehouden, maar voor een programma voor ‘standaard’ situaties lijkt mij dat moeilijk. Het moet voor iedereen ook op een vrij eenvoudige manier invulbaar blijven.

  Maar dit gezegd zijnde, ter algemene info, maak ik dit zonder meer over aan Rob Hobin. Minstens jaarlijks volgen er evaluaties door hem samen met een groep familierechters.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

 • Beste, is een bedrijfswagen ook geen voordeel in nature dat ten goede komt aan de kinderen ? Ik zou toch denken van wel, tenzij iedereen met een bedrijfswagen een tweede wagen heeft klaarstaan voor de kinderen.

 • Dag Cindy,

  Terechte opmerking. Uiteraard gebruik je een wagen ook voor een stukje voor de kinderen, ongeacht of het een bedrijfswagen is of niet. Maar het blijft een groot maandelijks verschil of je nu zelf een auto moet kopen en onderhouden, dan wel als het van de werkgever komt. Het voornaamste gebruik is dan ook woon-werkverkeer, eventueel klanten, eigen gebruik. Maar ik ga dit zeker voorleggen aan meneer Hobin de eerstvolgende bespreking.

  Vriendelijke groeten, Wilfried

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *