Onderhoudsgeldcalculator volgens de methode Hobin

Deze onderhoudsgeldcalculator, volgens de methode Hobin, is gebaseerd op het artikel, gepubliceerd in het tijdschrift voor familierecht door Wolters Kluwer (2019/10 – december 2019).

Deze rekenmodule volgt niet de coëfficiënten van de Gezinsbond, doch gebruikt de coëfficiënten zoals gesteld in de methode Hobin. Deze rekenmodule is gratis, net zoals de vele andere rekenmodules op deze site.

Het berekenen van onderhoudsgeld is geen absolute wetenschap. De bedragen die deze onderhoudsgeldcalculator berekent zijn dan ook niet noodzakelijk de bedragen die bijvoorbeeld een rechter zal toewijzen in een vonnis. Er zijn immers nog andere factoren. De berekende bedragen houden alleen rekening met de gewone verblijfskosten, en de gewone verblijfsoverstijgende kosten. Dus niet met de bijzondere kosten, die ons rechtssysteem steeds apart definieert.

Deze onderhoudsgeldcalculator genereert nog geen rapporten. Heb wat geduld, dit komt in een toekomstige versie. Later maak ik ook een verbeterde versie op de methode Hobin, waar ik een uitsplitsing zal maken tussen de verblijfsgebonden kosten en verblijfsoverstijgende kosten. Alsook het gebruik van een kindrekening en het al dan niets verdelen van de kinderbijslag. Deze optimalisaties hebben immers weerslag op het onderhoudsgeld en op het fiscaal voordeel.

Wilfried Mestdagh geeft jaarlijks regelmatig workshops over het berekenen en objectiveren van onderhoudsbijdragen en de fiscale gevolgen ervan. De verschillende methoden komen aan bod, de detail van de berekening, en de gevolgen van wijzigingen in parameters. Zie ook mijn artikel over het berekenen van kindkosten en onderhoudsbijdrage. Wilfried geeft ook les in de specialisatie voor familiale bemiddelaars in verschillende scholen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *