Onverdeeldheid van de gezinswoning na echtscheiding

Als je gaat scheiden en er is een gemeenschappelijke woning, kan die desgevallend in onverdeeldheid blijven na de echtscheiding. Als de woning onverdeeld blijft, wil dat zeggen dat je beiden eigenaar blijft. Of dat interessant is hangt van de context af, zoals birdnesting, financiële redenen, scheiding van tafel en bed.

Birdnesting

Bij birdnesting blijven de kinderen in het huis wonen en de ouders gaan er afwisselend wonen. Zo blijven de kinderen op hun vertrouwde plek. Vooral voor jonge kinderen kan dit belangrijk zijn.

Financieel

Mogelijk is het niet het juiste ogenblik om de woning te verkopen. Het kan voor de hand liggend zijn dat één van de partners in het huis blijft wonen. Die partner betaalt dan een bewonersvergoeding aan de andere partner. Financieel komt het voor beide partners op hetzelfde neer alsof je de woning houdt en zou verhuren.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed is het misschien nog niet zeker of de partners effectief willen scheiden. Een scheiding van tafel en bed kan soms een rustperiode zijn. Na deze periode kan een scheiding volgen of een verzoening. Als het een verzoening is, blijft de woning gewoon eigendom van beide partners.

Voorwaarden voor behoud van onverdeeldheid

Er kan overeengekomen worden dat de onverdeeldheid geldt voor een bepaalde termijn. Of onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld tot alle kinderen afgestudeerd zijn. In onderlinge toestemming kan de onverdeeldheid altijd verbroken worden.

De kosten bij onverdeeldheid

Er zijn bewonerskosten en eigenaarskosten. De eigenaarskosten zijn voor iedere partner de helft, of eventueel in verhouding van het eigendomsaandeel. De bewonerskosten zijn voor de bewoner van de woning.

Is een notariële akte verplicht

In tegenstelling tot wat meeste mensen denken is een notariële akte niet verplicht. Het is echter wel aan te raden. Wat is dan het verschil?

Wel zonder notariële akte is er artikel 815 van het burgerlijk wetboek dat stelt dat niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en dat de verdeling te allen tijde kan worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling. Verder is er de tegenstelbaarheid aan derden zoals schuldeisers enerzijds, en anderzijds voor de uitvoerbare kracht van notariële akten zoals gedwongen uitvoering wegens niet naleven van verbintenissen.

In mensentaal komt het erop neer, dat als één van de partners wenst dat de woning verkocht wordt, de andere partner dit niet kan tegenhouden. Verder, als één van de partners schulden zou aangaan, is de woning niet beschermd en kan dus worden aangeslagen.

Als er een akte van onverdeeldheid wordt gemaakt dan blijft de woning beschermd voor de termijn, of volgens de voorwaarden die beschreven staan in die akte. De woning kan niet worden aangeslagen, en er kan pas uit onverdeeldheid worden getreden na de termijn volgens akte, of nadat de voorwaarden voldaan zijn volgens de akte.

Uiteraard kan je de onverdeeldheid steeds beëindigen in onderlinge toestemming.

Wat met wettelijk of feitelijk samenwonenden

Als je wettelijk samenwoont is de gezinswoning beschermd, zoals bij gehuwden. Bij feitelijk samenwonenden is er geen bescherming van de gezinswoning. Maar in beide gevallen, als je het samenwonen verbreekt, ben je gewoon mede-eigenaar van een woning zonder enige bescherming noch verplichting.

Het kan dus aan te raden zijn, als je de woning in onverdeeldheid wil houden, zeker een notariële akte te laten opmaken.

De taak van de bemiddelaar

De taak van de bemiddelaar is de cliënten goed te wijzen op hun rechten en plichten, maar vooral op de voor- en nadelen. Er moet nauwkeurig beschreven worden wie, welke kosten doet, over welke termijn het gaat, en onder welke voorwaarden.

Als de onverdeeldheid behouden blijft zonder notariële akte zal de bemiddelaar dit opnemen in de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) en er duidelijk bijzetten dat de cliënten voorgelicht zijn over de gevaren die er zijn zonder notariële akte. Hij zal dit meestal ook moeten toelichten in een bijgevoegd schrijven dat de EOT vergezelt.

Bij feitelijke of wettelijk samenwonenden zal, net zoals bij een echtscheiding de bemiddelaar de voorwaarden overeenkomen en opstellen in een onderhandse overeenkomst Hij stuurt deze naar de notaris die er het gedeelte onroerend goed uit overneemt in de notariële akte. Zowel de overeenkomst die de bemiddelaar maakt als de notariële akte verwijzen naar mekaar, het is dus een kruisverwijzing, waardoor het officieel aanzien zal worden als één document.

Als je hier vragen over hebt kan je altijd contact met mij opnemen.

Commentaar is gesloten.