Permanentiedienst voor trajectbemiddeling

De REA (rechtbank van eerste aanleg) afdeling Antwerpen te Antwerpen verplicht de mensen van eerst een trajectbemiddelingsgesprek te houden met een bemiddelaar. Daartoe is een permanentiedienst opgericht. Het project is gestart in januari 2020. Alle mensen met conflicten waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn zullen eerst een trajectkeuzegesprek hebben met een bemiddelaar.

Dit trajectkeuzegesprek is gratis. Met een groep van 60 bemiddelaars zijn we vrijwilliger om de permanentiedienst in stand te houden.

De familierechters stellen al een tijd vast dat mensen te snel procederen en hierdoor de kans missen om eerst samen aan tafel te zitten. Ze zijn een grote voorstander van alternatieve conflictoplossing maar hebben op de zitting te weinig tijd om hun informatietaak hierover behoorlijk te vervullen.

Uit het succes van de KMS (kamer voor minnelijke schikking) blijkt dat mensen wel degelijk eerst willen of kunnen praten. In Antwerpen zijn er zeven KMS zittingen per week met minstens drie zaken per zitting. De grote meerderheid komt tot een akkoord.

Een schikkingsrechter bemiddelt hierbij gratis één uur met de partijen en hun advocaten. Bij akkoord volgt een akkoordvonnis en in het andere geval komt er een pleitzitting.

Deze bemiddeling is enkel bedoeld om een regeling in een concreet geschil te bekomen.

Door het grote succes is de wachttijd op dit ogenblik reeds twee maanden alvorens men kan starten.

De familierechtbanken in Hasselt en Brussel hebben reeds een permanentiedienst opgericht. Daar zitten bemiddelaars die vanuit hun ervaring en deskundigheid, mensen informatie geven over het nut en de zin van alternatieve conflictoplossing. Dit gebeurt vooraleer de rechter de zaak aanvat.

De permanentiedienst

De permanentiedienst zal zitten op het moment van de inleidingszittingen. Dat is iedere dinsdag en donderdagvoormiddag, en elke tweede woensdagvoormiddag van iedere maand. De zittingen zijn om 9, 10 en 11 uur. De permanentiedienst zal zitten van negen uur tot twaalf uur.

De inleidingszittingen zijn regiezittingen waarbij de rechter de zaken ofwel:

  • onmiddellijk zal verwijzen naar een bemiddelaar;
  • verwijzen naar de KMS;
  • uitstellen om advocaten toe te laten te onderhandelen;
  • behandelen voor dringende maatregelen.

Hierna worden de zaken doorgestuurd naar een pleitkamer voor behandeling ten gronde.

De bedoeling van de permanentiedienst is allereerst om de mensen kort informatie te geven over de verschillende alternatieve methoden van conflictoplossingen. Het is ten slotte de bedoeling van de permanentiedienst dat de bemiddelaar samen met de mensen op zoek gaat naar wat het beste bij hen past. Maar ook wat zij concreet nodig hebben om hun conflict op te lossen. Mogelijk is dat:

Doelgroep van de permanentiedienst

De doelgroep van de permanentiedienst is voorlopig alleen ouders met geschillen waar er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. In een later stadium zullen alle zittingen moeten voorafgaan door een trajectkeuzegesprek.

Attest

De bemiddelaar in de permanentiedienst geeft een attest af. Dit attest geeft aan dat de mensen aanwezig waren in het trajectkeuzegesprek. Slechts na het vertonen van dat attest zal de rechter de zaak verder behandelen. Als de mensen voordien reeds gekozen hebben voor bemiddeling is dit ook voldoende. Ten slotte is het de bedoeling dat de mensen reeds een alternatieve methode gebruikt hebben om hun conflict op te lossen. Of ten minste reeds geprobeerd hebben.

Het gesprek op de rechtbank is gratis. Doch je kan natuurlijk, op voorhand een trajectkeuzegesprek vragen bij een bemiddelaar, doch in dat geval dien je dat gesprek te betalen. Je krijgt hiervoor ook een attest dat je, moest je toch de juridische weg bewandelen, moet meenemen naar de rechtbank. Als je dit wenst te doen kan je hiervoor contact opnemen.

Trajectmogelijkheden

Als de mensen kiezen voor bemiddeling zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kiezen ze voor een vrijwillige bemiddeling. Dan zal de rechter de zaak onbeperkt uitstellen. Ofwel kiezen ze voor een gerechtelijke bemiddeling. In dat geval zal de rechter een bemiddelaar aanwijzen en de zaak uitstellen naar een latere datum.

Verder kunnen de mensen ook kiezen voor KMS. Ten slotte kunnen ze ook kiezen voor een collaborerende onderhandeling met advocaten of zelf onderhandelen.

Pro Deo en rechtsbijstand

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling zijn echter niet gratis. Maar tot zekere inkomstengrenzen hebben mensen recht op juridische bijstand of rechtsbijstand. In dat geval hebben ze recht op een pro Deo advocaat voor collaboratieve onderhandling, of een ‘pro Deo’ bemiddelaar. Een ‘pro Deo’ bemiddelaar werkt volgens dezelfde principes. Zijn erelonen worden dan, betaalt door de rechtbank. Voor het laatste kijk naar de tarieven op rechtsbijstand bij bemiddeling.

Wat anderen schrijven

Lees ook het artikel van Fleur Goister op LinkedIn en het voorstel van de kinderrechtencommisaris Caroline Vrijens om bemiddeling te verplichten bij echtscheiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *