Rechtsbijstand: welke stukken moet ik bezorgen

Als je kan genieten van rechtsbijstand moet ik een verzoekschrift maken bij de rechtbank. In sommige gevallen moet dat zelfs bij verschillende rechtbanken. Je hoeft hiervoor niets te doen en niet te verschijnen. Ik zorg voor alle administratie.

Om rechtsbijstand aan te vragen heb ik echter enkele gegevens en stukken nodig. Bezorg deze gegevens en stukken goed op voorhand. Ik moet immers een verzoekschrift maken en neerleggen. Daarna moeten we nog wachten op de beslissing van het BRB (Bureau voor rechtsbijstand).

Gegevens

Ik heb de gegevens nodig van jezelf, van de andere partij, en ook van de kinderen die nog ten laste zijn. Het gemakkelijkst is dat je alle gegevens invult in dit formulier.

Van jezelf en de andere partij:

 • naam en voornaam;
 • beroep;
 • geboortedatum en plaats;
 • officieel adres;
 • verblijfplaats indien verschillend;
 • geslacht;
 • nationaliteit.

Van de kinderen:

 • naam en voornaam;
 • geboortedatum en plaats;
 • gemeenschappelijk of van een andere relatie;
 • geslacht;
 • nationaliteit.

Nodige stukken

De stukken die je moet opzoeken of aanvragen zijn:

 • attest samenstelling gezin van jezelf (aan te vragen per internet op je gemeente) – dit attest mag maximum één maand oud zijn;
 • loonbrieven (of andere bewijzen) van de laatste drie maanden (voor zelfstandigen een attest van de boekhouder).

Als je geen inkomsten hebt moet ik een attest hebben van drie instanties als bewijs dat je bij hun geen steun trekt, dat zijn:

 • OCMW;
 • ziekenkas;
 • RVA.

Bijzondere kosten

Als je bijzondere kosten hebt zorg dan ook voor de nodige stukken die dit kunnen aantonen. Als dit niet gaat zorg dan voor een duidelijke opsomming van de kosten.

Bijzondere kosten kunnen zijn:

 • schulden of afbetalingen van schulden zoals belastingen, achterstallige betalingen, inbeslagneming;
 • alle kosten die een ziekte, handicap of verzorging (van jezelf of kinderen of inwonende persoon) meebrengt.

Commentaar is gesloten.