Scharnierleeftijden kinderen

Het is verplicht van alimentatie te indexeren met de consumptie-index. Maar wat met de leeftijd van de kinderen – de leeftijdsindex? Daarvoor zijn er twee mogelijkheden. De aanpassing aan de leeftijd kan jaarlijks gebeuren aan de hand van de leeftijdsindex of op de scharnierleeftijden.

Hieronder vind je een gratis rekenmodule om dit uit te rekenen:

Gebruik van de rekenmodule scharnierleeftijden

In het eerste veld vul je het te betalen bedrag aan alimentatie in dat betaald van vóór de scharnierleeftijd (dus op 5, 11 of 17 jaar). Denk eraan van dit eerst te indexeren. Uiteraard moet je indexeren zonder leeftijdsindex als je een verhoging doet op scharnierleeftijden.

Dan vink je aan over welke scharnierleeftijd het gaat: 6, 12, of 18 jaar.

In het veld daaronder wordt het nieuwe bedrag ingevuld dat betaald moet worden vanaf de scharnierleeftijd.

Hoe wordt het berekend

Empirisch onderzoek van de Gezinsbond heeft aangetoond dat kinderen gemiddeld vier procent per jaar meer kosten naarmate ze ouder worden. Daartoe is de leeftijdsindex ingevoerd. In sommige vonnissen en overeenkomsten is daar echter geen rekening mee gehouden.

In dat geval staat dan dat er een verhoging is op de scharnierleeftijden van de kinderen, zijnde 6, 12, en 18 jaar. Dat zijn ook de leeftijden dat er een verhoging is van de kinderbijslag.

De berekening van alimentatie is met coefficienten, oorspronkelijk samengesteld door professor Renard, maar herwerkt door de Gezinsbond. Het gemiddelde van de coefficienten van 0 tot 5 jaar, van 6 tot 11 jaar, van 12 tot 17 jaar, en van 18 tot 24 jaar vormen de basis voor de berekening van de verhoging op deze sleutelleeftijden.