Van wie is de woning die wij bouwden op de grond van mijn partner

Wij hebben een woning gebouwd op grond van mijn partner. Een vraag die dikwijls gesteld wordt tijdens een bemiddeling.

Het korte antwoord is: een woning is onlosmakelijk verbonden met de grond. De woning is dus eigendom van je partner. De algemene regel is dat de eigenaar van een perceel grond ook eigenaar wordt van de gebouwen die er worden opgericht.

Maar het lange antwoord is afhankelijk van veel factoren.

De woning die jullie gebouwd hebben is er niet gekomen door toedoen van de Heilige Geest. Om die woning te bouwen was er geld nodig. Welk geld? Meestal is dat geld vanuit de huwelijksgemeenschap. Tenzij er duidelijk kan aangetoond worden dat die woning gebouwd is met eigen geld van die partner. Eigen geld kan geld zijn uit erfenissen of schenkingen of eigen geld bij scheiding van goederen.

Als er een lening is aangegaan om die woning te bouwen, dan is er alleszins geld gebruikt uit de huwelijksgemeenschap – zelfs met scheiding van goederen. Een lening staat immers steeds op naam van beide partners.

Wat moet er nu gebeuren in geval van een scheiding? Een beëdigde expert schatter moet de totale waarde schatten, maar ook de waarde van het perceel alsof er geen woning op staat. Het verschil tussen die twee moet in principe terugbetaald worden aan de huwelijksgemeenschap. Het gaat om de waarde op het ogenblik van de scheiding, dus niet om de kostprijs van de nieuwbouw van jaren terug.

Dus de partner is wel degelijk eigenaar van de woning, maar meestal zal hij je toch moeten uitkopen!

Praktisch gezien hangt het af van het volgende. Ten eerste, hoe zijn de grond en de gebouwen verkregen. Ten tweede welke (notariële) overeenkomsten zijn er opgemaakt tussen de partners.

Beter voorkomen dan genezen

Het is beter van in het begin af ofwel een clausule in het huwelijkscontract te zetten, of bij gebreke aan een huwelijkscontract op dat ogenblik één te laten maken waarin de nodige clausules staan wat er dient te gebeuren bij een eventuele scheiding en wat bij een eventueel overlijden.

Een mogelijkheid is van de grond in te brengen in de huwelijksgemeenschap en van te voorzien wat er met die grond gebeurd in geval van echtscheiding, maar ook ingeval het overlijden van één van de partners.

Commentaar is gesloten.