Verblijfsregeling kleuters en de schoolplicht

De verblijfsregeling bij jonge kinderen is iets dat goed moet besproken worden. Bij jonge kinderen is het dikwijls aangewezen om korte periodes te verblijven bij één ouder. Een volledige week kan voor een jong kind (maar ook voor de ouder) ontzettend lang zijn. Kinderen beleven immers tijd op een andere manier – de tijd gaat in hun beleving trager naarmate ze jonger zijn.

Schoolgaande kleuters

Als ouders ver van elkaar wonen is er dikwijls het knelpunt waar de kinderen naar school gaan. Maar bij kleuters is dit geen probleem, ze hoeven immers niet voltijds naar school te gaan. Zo kan er gemakkelijk een halfweeks verblijf worden afgesproken. De kinderen gaan bijvoorbeeld naar school bij mama of papa maandag, dinsdag en woensdag, en vanaf woensdagmiddag kunnen ze bij de andere ouder verblijven en niet naar school gaan.

Zo is er voldoende voorbereiding voor de school en toch kunnen er kortere verblijfsperiodes worden afgesproken. De voorbereiding in de kleuterklas is belangrijk opdat ze niet met een achterstand beginnen in het lager onderwijs. De laatste kleuterklas is immers een voorbereiding op het eerste studiejaar.

Er zijn echter voorwaarden dat kinderen in de laatste kleuterklas een minimum aantal halve dagen aanwezig is. Deze voorwaarden gelden niet als je het kind inschrijft in de lagere school als het in het:

  • kalenderjaar gebeurt als het 5 jaar wordt;
  • kalenderjaar gebeurt dat het 7 jaar wordt;
  • buitengewoon onderwijs ingeschreven wordt.

Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Als je het kind in de lagere school inschrijft in het kalenderjaar waarin het zes jaar wordt moet het in het vorige schooljaar, dus in de laatste kleuterklas, minstens 250 halve dagen aanwezig zijn. Als niet aan die voorwaarden voldaan wordt zal de klassenraad beslissen of het mag overgaan naar het eerste studiejaar dan wel een jaar moet overdoen in de kleuterklas.

De kleuterschool registreert het aantal halve dagen dat je kind aanwezig is. Dat is de reden dat je bij inschrijving in de lagere school de coördinaten van de kleuterschool moet opgeven.

Bron Onderwijs Vlaanderen.

Commentaar is gesloten.