Groepsverzekering – verdeling

Behalve met een huwelijkscontract en het stelsel van scheiding van goederen, moet de opbrengst van een groepsverzekering bij een echtscheiding verdeeld worden. Immers alle opbrengsten tijdens het huwelijk zijn gemeenschappelijk en moet je in principe verdelen.

Het is echter alleen de opbrengst die gemaakt is tijdens het huwelijk. Als de groepsverzekering reeds bestond voor het huwelijk geldt het verschil in kapitaal op het ogenblik van het huwelijk versus het kapitaal op het ogenblik van de scheiding.

De verdeling kan gebeuren op het ogenblik van de scheiding, maar ook later, na de uitbetaling van het kapitaal.

Als het gebeurd op het ogenblik van de scheiding moet je rekening houden met de afhoudingen.

De afhoudingen

Er zijn vier afhoudingen waar je rekening mee moet houden:

  • RIZIV (rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering) bijdrage;
  • solidariteitsbijdrage;
  • bedrijfsvoorheffing;
  • gemeentebelasting.

De RIZIV bijdrage is 3,55 procent. De solidariteitsbijdrage is 1 procent. Doch als het kapitaal groter of gelijk is aan 24790 euro, wordt dat laatste 2 procent.

De bedrijfsvoorheffing is 10,09 procent op het gedeelte van het kapitaal dat voortvloeit uit stortingen vanaf 1993. Doch op het gedeelte van het kapitaal dat voortvloeit uit eerdere stortingen is dat 16,66 procent.

De bedrijfsvoorheffing op de groepsverzekering moet je vermeerderen met de gemeentebelasting. Als de gemeentebelasting 8 procent is, vermeerder je de bedrijfsvoorheffing met 1,08. 0,1009 wordt dan 0,1009 × 1,08 = 0,108972 dus afgerond 10,9 procent.

Verdeling van de opbrengst

Als je dus beslist van de opbrengst van het gespaarde kapitaal te verdelen vóór de uitbetaling, moet je rekening houden met de afhoudingen.

Een alternatief is van de verdeling te doen op het ogenblik van de uitbetaling. Dat is bij aanvang van de pensioenleeftijd. Dan hoef je de afhoudingen niet zelf uit te rekenen en kan je gewoon het netto bedrag verdelen.

Lees ook de scheidingsgids, waar de meeste dingen staan toegelicht, wat er allemaal dient overeengekomen te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *