Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten

Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten is een nieuw huwelijksstelsel dat in voege komt vanaf september 2018. Op dit ogenblik zijn er drie standaard huwelijksstelsels. Vanaf september 2018 veranderen de huwelijksstelsels.

In dit nieuwe stelsel zijn er, zoals bij het gewone stelsel met scheiding van goederen, twee vermogens. Enerzijds is  er het eigen vermogen van de ene partner en anderzijds het eigen vermogen van de andere partner. Er is er geen gemeenschappelijk vermogen. Het is wel mogelijk van samen goederen aan te kopen, die goederen zijn dan niet gemeenschappelijk maar onverdeeld.

Dit huwelijksstelsel is een middenweg tussen het gewone wettelijk stelsel (met gemeenschap van aanwinsten) en het gewone stelsel met scheiding van goederen. Het moet beletten dat er een partner in de kou staat als die zijn carrière opgeeft om voor de kinderen te zorgen of om mee te helpen in de zaak van de andere partner zonder dat hij inkomsten ontvangt.

Het is nuttig om te weten dat in een bemiddeling dit dikwijls een gespreksonderwerp is. Als beide partners samen tot een akkoord willen komen, eerlijkheid en erkenning belangrijke elementen zijn, dan is er veel mogelijk. Ook bij het gewone huwelijksstelsel met van scheiding van goederen.

Verrekening van aanwinsten

Bij een scheiding worden alle opbrengsten en inkomsten van tijdens het huwelijk, inclusief de opbrengsten van eigen goederen verdeeld alsof die opbrengsten gemeenschappelijk waren. Het heeft hier geen belang wie het geld heeft binnengebracht.

Commentaar is gesloten.