Verschijning voor de rechtbank afgeschaft

Vanaf 1 september 2018 zal je, als je gaat scheiden bij een bemiddelaar, niet meer moeten verschijnen voor de rechtbank. Het heeft even geduurd alvorens deze wet erdoor kwam. Maar nu is het zover: de verschijning voor de rechtbank is afgeschaft.

Tot nu toe moesten gehuwden steeds een keer verschijnen voor de rechtbank indien ze minder dan zes maanden feitelijk gescheiden waren. Met de nieuwe wetgeving is dat eindelijk afgelopen. Scheiden bij een bemiddelaar betekent dat alles schriftelijk kan geregeld worden. Uw bemiddelaar regelt heel de scheiding en je hoeft niet meer naar de rechtbank.

De hele procedure zal ook vlugger verlopen. Het openbaar ministerie heeft immers niet meer een verplichting tot advies, doch slechts de mogelijkheid tot advies.

Wat wijzigt er nog

Vroeger kon een echtscheiding gebeuren in gelijk welke rechtbank. Dat had zowat zijn voordelen. Afhankelijk van de situatie kon de bemiddelaar aanraden van de scheiding in te dienen in een bepaalde rechtbank waar de regels interessanter waren voor de partijen, of omdat de rechtbank in kwestie voor de koppels gemakkelijker bereikbaarder was. De verblijfplaats en verplaatsbaarheid van de verschillende partijen kan immers verschillend zijn. Maar dat gaat niet meer. Nu moet de vordering ingesteld worden in de familierechtbank van de laatste gemeenschappelijke woonplaats.. Al bij al kan dat niet een probleem vormen – je moet er toch niet meer naartoe. De juiste familierechtbank kan je vinden op de Federale Overheidsdienst Justitie.

Als er al een familiedossier is, dan blijft de bevoegdheid bij de rechtbank waar het dossier reeds ingesteld is. Dat was vroeger ook al het geval.

Wanneer wel verschijnen

Een rechter kan wel vragen aan een scheidend koppel om te verschijnen als hij meent dat een regeling in de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) strijdig is met de openbare orde, of strijdig met het belang van de kinderen.

Niet gehuwden die een regelingsovereenkomst of ouderschapsovereenkomst wensen te laten homologeren zullen nog steeds een keer moeten verschijnen voor de rechter. Voor hen verandert er dus niets.

Die verschijning stelt niet veel voor. Je wacht in een zaaltje samen met anderen, je wordt alfabetisch afgeroepen en in een aparte kamer bij een rechter en een griffier komen. Daar moet je een handtekening plaatsen en het is geregeld.

Scheiden bij een bemiddelaar

Je hebt er dus alle belang bij van je scheiding te regelen bij een bemiddelaar. Niet alleen vermijd je een vechtscheiding, maar alle procedures zullen vanaf 1 september 2018 volledig schriftelijk kunnen verlopen.

Wens je meer inlichtingen, neem dan contact op met mij.

Commentaar is gesloten.