Waarom bemiddelen

Wat gebeurt er in een conflict

Je hebt een conflict, het is moeilijk om iets overeen te komen. Mogelijk zijn er te veel emoties. Als er veel emoties zijn, is het moeilijk om naar elkaar te luisteren. Je wordt ook niet gehoord, je wordt steeds onderbroken, je kan je zin niet afmaken.

Het gevolg is verwijten in beide richtingen. Er wordt gezocht naar een schuldige, er wordt gewezen op fouten die de ander maakt of heeft gemaakt. Bijgevolg probeer je gelijk te halen door te argumenteren. Door te argumenteren probeer je de ander te overtuigen van je gelijk.

Maar zo werkt het niet, er is geen communicatie. Dit geeft geen goed gevoel. Het resultaat is een doodlopende straat.Er is geen aandacht over wat de ander nodig heeft. Je zit in een neerwaartse spiraal van ongenoegen. Er wordt niets concreets overeengekomen. Er is geen begrip meer voor elkaar.

Wat bij een bemiddelaar

Bij een bemiddelaar krijg je spreekruimte, je wordt niet onderbroken. De bemiddelaar zal parafraseren zodat het duidelijk is hoe het overkomt wat je zegt bij de andere partij. Hij zal je aanmoedigen door te herkaderen in positieve zin. Zo wordt vermeden dat je in een negatieve spiraal terechtkomt.

Argumenten werken niet in een conflict. De bemiddelaar zal ze proberen te herkaderen naar visies. Visies mogen immers naast elkaar bestaan. Je hebt gelijk, en de ander heeft ook gelijk – het heeft geen zin van de ander te overtuigen van je gelijk – jullie hebben gewoon een andere visie op dingen. Elkaars visie aanhoren geeft een andere kijk op dingen, het zorgt voor wederzijds begrip.

De bemiddelaar probeert jullie aandacht te richten op wat goed gaat, niet op wat misloopt of fout was– dat heeft immers geen belang (meer). Een schuldige zoeken brengt geen oplossing – integendeel, de bemiddelaar zal daarover waken.

Door te kijken naar wat goed gaat, of kan gaan, ontstaan er oplossingen – er zijn immers individuele en gemeenschappelijke bekommernissen, noden en wensen. En dat is wat belangrijk is.

Meerzijdig partijdig

Een bemiddelaar is meerzijdig partijdig. Dat wil zeggen dat hij evenveel aandacht heeft voor iedere betrokkene. Hij probeert zich in te leven en begrip te tonen voor ieders verhaal, voor ieders beleving.

Meerzijdig partijdig is niet hetzelfde als onpartijdig. Onpartijdig slaat eerder op neutraliteit of onbetrokkenheid. Een beter woord voor meerzijdig partijdig is wellicht: meerzijdig betrokken.

De bemiddelaar zal toetsen of hij je begrijpt door te herhalen, te parafraseren of te herkaderen. Hij zal de balans in evenwicht houden. Iedere partij heeft evenveel recht om te spreken, evenveel recht op aandacht van de andere. Als er kinderen zijn, houdt de bemiddelaar vooral daarmee rekening. Zij hebben evenveel bekommernissen. Indien nodig kunnen de kinderen ook, individueel of samen, spreken met de bemiddelaar.

Verblijfsregeling voor de kinderen

Iedere mama wil graag haar kinderen voor 100 procent van de tijd bij haar, naar school brengen en halen, voor de opvoeding zorgen, het slaapritueel… Maar iedere papa wilt dat ook.

Iedere mama vind in haar beleving dat ze een betere opvoeding kan geven, dat de kinderen beter langere tijd bij haar zijn… Maar iedere papa vindt dat ook in zijn beleving.

Maar iedere mama en iedere papa heeft ook zijn werk. Misschien kan een van de ouders zijn of haar werk zodanig regelen dat de kinderen minder opvang nodig hebben.

Misschien is het nuttig van het aantal ‘wakkere uren’ eens samen te tellen en te vergelijken? Het aantal uren dat ouder en kinderen werkelijk samen zijn – iets aan elkaar hebben? Uiteindelijk hebben de kinderen én de ouder er niets aan als de kinderen bij hem of haar zijn tijdens het werk van die ouder, of terwijl de kinderen slapen. Als je het zo bekijkt kan het best zijn dat een ongelijke verblijfsregeling voor een gelijk aantal ‘wakkere uren’ zorgt.

Waarom moet het trouwens een ‘standaardregeling’ zijn? Moet het verblijf echt evenveel dagen bij elke ouder?
Trouwens je kan een verblijfsregeling tijdelijk uitproberen. Zo kan er na een aantal maanden geëvalueerd worden hoe ouders en kinderen zich voelen met die regeling.

Een regeling moet gewoon goed voelen. En je zal je als ouder goed voelen als de kinderen zich goed voelen – en andersom. Zo ontstaat er, eventueel na een proefperiode, een werkbare overeenkomst.

Wat doe je het beste bij een conflict

Als je het conflict niet zelf kunt oplossen, als de communicatie niet vlot verloopt – neem dan contact op.  Ik kan je helpen om de communicatie terug op gang te brengen. Als er communicatie is, dan komen de oplossingen meestal vanzelf.

De slaagkans van bemiddelen

De slaagkans is, als beide partijen voldoende inzet vertonen om tot een akkoord te komen bijna 100 procent. Heel af en toe lukt het niet omdat één van de partijen het been stijf wil houden. In dat geval gaat het bijna steeds om een principekwestie.

Wat heel belangrijk is, dat is de slaagkans op lange termijn. Een bemiddelingsakkoord houdt bijna altijd stand. De reden hiervoor is omdat partijen zelf hard hebben gezocht naar oplossingen die voor beiden leefbaar zijn. Anders is het met juridische procedures. Daar is de slaagkans veel lager. De beslissing wordt immers genomen door een rechter. Na een vonnis verkiezen veel mensen van toch nog te bemiddelen. Een bemiddelingsovereenkomst zal immers het vonnis overstijgen als het gebeurt bij een erkende bemiddelaar.

De kostprijs van bemiddelen

De kostprijs is alleszins veel lager dan een juridische procedure. Zie hiervoor de verschillende pagina’s:

Commentaar is gesloten.