Wat kost een scheiding

Op de vraag wat kost een scheiding is geen exact antwoord mogelijk, maar ik kan je wel een overzicht geven van de mogelijke kosten.

De kosten die je hebt bij een erkende bemiddelaar zijn de:

  • erelonen;
  • administratieve kosten;
  • rolrechten bij de rechtbank.

Meer kosten heb je niet, behalve voor sommige uitzonderingen – zie verder. Ik probeer het in dit artikel even samen te vatten.

De erelonen

Mijn tarief is 80 euro per gesprek. Een gesprek duurt in principe een uur. Het tarief is niet afhankelijk van de tijdsduur van het gesprek. Mogelijk duurt dit soms korter of kan het al eens uitlopen.

Ik vraag geen provisie, je betaalt gewoon cash bij ieder gesprek.

Als je een relatief laag inkomen hebt kan je bij mij genieten van rechtsbijstand. Dan is de kostprijs per gesprek slechts 40 euro. Als je allebei kan genieten van rechtsbijstand dan zijn de gesprekken gratis. Lees ook de inkomstengrenzen voor rechtsbijstand of je kan genieten van rechtsbijstand.

Opgelet: het intakegesprek is nooit gratis en kost 80 euro.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig

Dat is heel sterk afhankelijk van jullie eigen voorbereiding en of er al dan niet een conflictueuze situatie is die moet uitgeklaard worden.

Geen conflict

Als er geen conflict is en bij een goede voorbereiding kan het zijn dat we rond geraken in één gesprek. Meestal zijn er twee of drie gesprekken nodig.

Er is een conflictueuze situatie

Als er echt een conflictueuze situatie is, dan zullen er meer gesprekken nodig zijn. Maar je hebt zelf veel in handen. Hoe groter je inzet om tot een overeenkomst te komen, hoe vlotter het gaat.

Als er een conflictueuze situatie is loopt de communicatie moeizamer. Dan moet je stilstaan bij de volgende punten:

Jezelf kwetsbaar opstellen

Een gesprek begint als je jezelf kwetsbaar kunt opstellen. Als je denkt dat je constant in de verdediging moet gaan, dan zal je een aanvallende indruk maken. En als iemand aangevallen wordt (of denkt dat hij aangevallen wordt) zal hij zich proberen te verdedigen. Zo geraak je beiden in een neergaande spiraal – en dat is nu echt niet wat je wilt.

Niet verliefd worden op je eigen mening

Wordt niet verliefd op je eigen mening. Visies mogen naast elkaar bestaan. Hou je been niet stijf. Maak ruimte voor de visie van de ander. Zo ben je al een flink stuk onderweg.

Maak interessante voorstellen

Bekijk een voorstel van jezelf eens vanuit de andere hoek. Is het niet interessant voor de ander dan is het een slecht voorstel. Doe gulle toegevingen, zo week je ook gulle toegevingen los van de ander. Begin niet met te vertellen hoe interessant jouw voorstel wel is voor de ander – daar heeft de ander geen boodschap aan.

Kijk wat je zelf kan doen – niet wat de ander zou moeten doen

Het enige waar je invloed op hebt is jezelf. Als een voorstel niet aanvaard wordt door de ander is het enige dat je kan doen, nadenken hoe je jouw voorstel aanvaardbaar kan maken. Als je dat niet kan is het geen goed voorstel.

Probeer geen gelijk te krijgen

Natuurlijk heb je gelijk – in jouw beleving. Maar de ander heeft in zijn of haar beleving ook gelijk. Het heeft geen zin om iemand te overtuigen van je eigen gelijk. Probeer gewoon respect te hebben voor het perspectief van de ander.

En als dat niet lukt

Als het echt te moeilijk loopt, als je jezelf moeilijk in het standpunt van de ander kan plaatsen, of de ander niet kan begrijpen, kan een caucus (een persoonlijk gesprek met de bemiddelaar) wonderen doen. Ik zal je dan helpen om je empatisch vermogen te vergroten, je eigen visie te verbreden.

Mogelijk vraag ik zelf om een persoonlijk gesprek als ik denk dat het zo vlotter kan verlopen. Maar je mag dit altijd zelf vragen.

De administratiekosten

Naast de gesprekken is er ook nog administratie. Er moet een dossier bijgehouden worden met behaalde overeenkomsten en nog te bespreken agendapunten, verder moet er een EOT of andere overeenkomst gemaakt worden, er is nog telefoon- en mailverkeer, communicatie met notaris, rechtbank, …

Daar kruipt veel tijd in. Ik doe de adminstratie, inclusief het uitwerken van de overeenkomst of EOT voor de forfaitaire prijs van 400 euro. Als we een traject starten vraag ik van dit in het eerstvolgende gesprek mee te brengen. Als dit moeilijk gaat, zeg dat dan. Eventueel betaal je de helft en de keer erop de andere helft of we komen iets overeen dat voor jullie draaglijk is.

Als je kan genieten van rechtsbijstand is dit slechts 300 euro, en als je allebei kan genieten van rechtsbijstand is dit 200 euro.

BTW

Een familiale bemiddelaar is vrijgesteld van btw. Je hoeft dus geen btw te betalen.

Rolrechten bij de rechtbank

Een EOT moet gehomologeerd worden bij de rechtbank. Bij voorlopige maatregelen of een ouderschapsovereenkomst is dat niet verplicht doch wel aan te raden. Sinds 2019 bedragen de kosten van het rolrecht 165 euro.
Als je kan genieten van rechtsbijstand is het de helft Als je allebei kan genieten van rechtsbijstand is dit gratis.

Extra kosten bij scheiding

Als er een gezinswoning is en één van jullie wenst die in te kopen, moet er een notariële akte opgemaakt worden. Dit heeft niets met de scheiding te maken, maar de akte moet de EOT wel vergezellen. Naast de erelonen van de notaris om de akte op te maken moet je ook 1% registratie betalen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden en 2,5% voor feitelijk samenwonenden.
Als er geen consensus is over de prijs van de woning kan ik een expert-schatter aanstellen. Deze berekent zeer nauwkeurig de venale waarde van de woning.

Als je de gezinswoning in onverdeeldheid wenst te houden is een notariële akte niet verplicht maar wel aan te raden.

Een notaris hoeft niet van in het begin ingeschakeld te worden. Indien nodig kan ik een lijstje geven van notarissen uit de omgeving waar je dan een offerte kunt vragen en een prijsvergelijking kan doen alvorens een keuze te maken.

Bij vennootschappen moet er soms een revisor ingeschakeld worden. Uiteraard is dit slechts als er geen consensus kan bereikt worden over de overnameprijs.

Het alternatief is scheiden met een advocaat

Het alternatief is scheiden met advocaten. Maar dan weet je niet hoe hoog het kostenplaatje zal oplopen, noch hoe lang het zal duren. Alles hangt dan van de vechtlust van jezelf en van de andere partij. Je neemt ook niet zelf een beslissing, de rechter doet dat voor jou.

Maar het is steeds beter van zelf controle te hebben. Zeker als er kinderen zijn – die zijn immers het slachtoffer bij een vechtscheiding. Overweeg dus steeds om te scheiden bij een bemiddelaar.

Kosten van bemiddeling en rolrechten nog even samenvatten

De kosten voor de bemiddeling:

  • Administratieve kosten zijn 200, 300 of 400 euro naargelang je inkomsten;
  • een gesprek is gratis, 40 of 80 euro naargelang de inkomsten;
  • het intakegesprek kost altijd 80 euro;
  • rolrechten zijn gratis, 82,5 of 165 euro naargelang de inkomsten.

Neem gerust contact met mij op als je verdere inlichtingen nodig hebt.

Is mijn praktijk niet in jouw buurt? Ik ben lid van de raad van bestuur van Uw Bemiddelaars, een groep met meer dan 90 erkende bemiddelaars in verschillende domeinen verdeeld over gans Vlaanderen. Op deze kaart kan je ze allemaal vinden.

Wat kost een scheiding?

De vraag wat kost een scheiding kan dus niet exact beantwoord worden. Het is afhankelijk van het aantal gesprekken en van je inkomsten.

Er zijn natuurlijk nog andere alternatieven die onder andere bepalen wat een scheiding kost. Er is nog ook de mogelijkheid van een oplossing te zoeken met collaboratieve advocaten en met de KMI (kamer van minnelijke schikking).

Commentaar is gesloten.