Wetswijziging inzake bemiddeling

Minister Koen Geens zet de wetswijziging inzake bemiddeling in de laatste rechte lijn.

Definitie van bemiddeling

Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen partijen. Bemiddeling geschiedt met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale, onpartijdige derde – de bemiddelaar. De bemiddelaar vergemakkelijkt de communicatie. Hij probeert de partijen ertoe te brengen om zelf een oplossing te zoeken en uit te werken.

Bescherming van het beroep en de titel

Alleen bemiddelaars die opgenomen zijn in de officiële lijst van erkende bemiddelaars mogen de titel van erkend bemiddelaar gebruiken.

Rechters krijgen meer macht om een bemiddeling te bevelen

Het wetsontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de rechter om zelfs ambtshalve een bemiddeling te bevelen. Dit mag slechts op de inleidingszitting of op de zitting waarop de zaak wordt verdaagd. De rechter moet de partijen eerst horen. Daartoe kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Hij zal onder andere nagaan of het geschil via bemiddeling een kans maakt.

In familiezaken moet de rechtbank tijdens de inleidende zitting inlichten over de mogelijkheid van bemiddelen.

Onderscheid vrijwillige versus gerechtelijke bemiddeling

De term vrijwillige bemiddeling wordt vervangen door de term buitengerechtelijke bemiddeling. Daardoor is er een beter onderscheid met gerechtelijke bemiddeling die tijdens een geding wordt bevolen.

Afschaffing van de categorieën

De categorieën van bemiddelaars worden afgeschaft. Een erkende bemiddelaar kiest het domein waarin hij zich in specialiseert. De goedkeuring van de verschillende vormingen blijft echter een bevoegdheid van de FBC (Federale bemiddelingscommissie).

Nieuwe opdrachten voor de FBC

De FBC wordt expliciet belast met de promotie van de bemiddeling bij het groot publiek. Ook moet het zorgen voor de verspreiding van de lijst van erkende bemiddelaars bij de gerechtelijke en andere overheden.

De FBC moet ook klachten behandelen tegen bemiddelaars of tegen de instellingen die opleidingen verschaffen. Het moet ook advies verlenen in geval van betwisting en sancties opleggen. Verder moet het nagaan of de bemiddelaars voldoen aan de wettelijke voorwaarden.Tenslotte legt het de deontologische code op.

De commissie zorgt ook voor de tuchtregeling en kan sancties opleggen ten aanzien van een erkend bemiddelaar. Deze sancties kunnen gaan van een verwittiging tot een intrekking van de erkenning.

Collaboratieve onderhandeling

Er komt ook een nieuwe vorm in van alternatieve beslechting. Dit is onder de vorm van collaboratieve onderhandeling door een advocaat. Het is ook gericht tot verzoening van partijen in een geschil.

Deze vorm van onderhandeling vindt zijn oorsprong in Canada. Daar groeide een afkeer om de vuile was buiten te hangen in een rechtbank enerzijds, terwijl men anderzijds niet steeds advocaten wou inschakelen.

Hierdoor kan het een meerwaarde betekenen door vertrouwelijke informatie uit te wisselen met de andere partij. Zoals bij bemiddelen krijgen beide partijen vertrouwelijke info van elkaar te horen. De technieken van communicatie vindt zijn oorsprong in de bemiddeling maar het is niet hetzelfde.

Een advocaat die collaboratief onderhandelt kan niet meer optreden als advocaat als het mislukt. Niet iedere advocaat mag onderhandelen op deze manier. Hij moet daarvoor ook een erkenning hebben.

Je blijft er dus alle voordeel bij hebben van een onderhandeling te starten bij een bemiddelaar. Als de bemiddeling mislukt kan je nog steeds je advocaat inschakelen. Het zou erg zijn als je deze manier van onderhandelen zou starten met een advocaat en die advocaat verder niets meer kan doen als het iet lukt.

Besluit

Zit je met een conflict? Neem eerst contact op met een bemiddelaar. Hij kan je helpen om de juiste keuze te maken. Er zijn immers verschillende trajecten die je kan volgen om het conflict op te lossen. Ze hebben elk hun voor en nadelen. Na een gesprek met een bemiddelaar heb je nog steeds de keuze welk traject je gaat volgen.

Vooral als het om familiale kwesties gaat, zoals een (echt)scheiding is het van primordiaal belang van eerst een bemiddelaar te raadplegen. Hij zal je niet alleen informeren over het te volgen traject, maar een bemiddelaar houdt vooral ook rekening met de relationele eerlijkheid. Dat staat boven de juridische eerlijkheid.

Als je vragen hierover hebt, neem dan gerust even contact op.

Wettekst

Alle gegevens van de wetgeving kan je vinden op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers: DOC 54 2919/006 en DOC 54 2919/007.

Commentaar is gesloten.