Wijzigingen in de huwelijksstelsels

Vanaf september 2018 komen er wijzigingen in de huwelijksstelsels en komt er een nieuw huwelijksstelsel bij: scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. Op dit ogenblik bestaan er drie standaard huwelijksstelsels en dat zijn:

  • het wettelijk stelsel (gemeenschap van aanwinsten);
  • scheiding van goederen;
  • gemeenschap van goederen.

Het stelsel met gemeenschap van aanwinsten is zonder huwelijkscontract. Voor de andere twee stelsels moet er een huwelijkscontract afgesloten worden bij de notaris.

Stelsel met gemeenschap van aanwinsten

Dat is het gewone wettelijk stelsel als je niet met een huwelijkscontract trouwt. In dat stelsel zijn er drie vermogens:

  • het eigen vermogen van iedere partner;
  • het gemeenschappelijk vermogen.

Het eigen vermogen bestaat uit alle goederen die je bezit reeds van voor het huwelijk, en alle goederen die je erft of krijgt tijdens het huwelijk, inclusief de meerwaarde van deze goederen maar niet de inkomsten ervan.

Het gemeenschappelijk vermogen bestaat uit alle aanwinsten die je verwerft tijdens het huwelijk. Dat zijn uiteraard je normale inkomsten (zelfs als er in het huwelijk slechts één kostwinner is), maar ook inkomsten uit eigen vermogen. Inkomsten uit eigen vermogen zijn inkomsten zoals de huuropbrengst van een eigen woning of dividenden van eigen aandelen.

Bij een scheiding houdt ieder zijn eigen vermogen, en het gemeenschappelijk vermogen wordt in twee verdeeld.

Stelsel met scheiding van goederen

In het stelsel scheiding van goederen zijn er twee vermogens, namelijk het eigen vermogen van de ene partner en het eigen vermogen van de andere partner. In dit stelsel is er geen gemeenschappelijk vermogen. Het is wel mogelijk van samen goederen aan te kopen, die goederen zijn dan niet gemeenschappelijk maar onverdeeld.

Het eigen vermogen bestaat uit het eigen vermogen zoals bij het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, maar ook alle opbrengsten in de periode van het huwelijk blijven eigen.

Bij een scheiding houdt iedere partner zijn eigen vermogen. Er hoeft dus niets verdeeld te worden, behalve dan eventuele goederen die in onverdeeldheid zijn. Hiertoe behoren ook goederen waarvan men niet kan aantonen dat ze eigen zijn – zoals dikwijls het geval is met inboedel. Het is niet dat ze eigen zijn aan een partner omdat die partner het heeft betaald – belangrijk is aan wie de factuur gemaakt is.

Als er slechts één partner inkomsten heeft is er onduidelijkheid of de andere partner hiervoor een vergoeding moet krijgen. Sommige rechtbanken kennen die vergoeding toe, andere weer niet. De vergoeding bedraagt tot een derde van het opgebouwde vermogen en kan afhankelijk zijn of dit al van bij het begin van het huwelijk zo was dan wel onvoorzien.

Stelsel met gemeenschap van goederen

In het stelsel met gemeenschap van goederen is er slechts één vermogen. Alles is gemeenschappelijk, ook de goederen die je reeds bezat voor het huwelijk en de goederen die je erft of krijgt tijdens het huwelijk. Bij een scheiding wordt dus alles verdeeld, ieder de helft.

De wijzigingen in de huwelijksstelsels

Wat verandert er in september als de nieuwe huwelijksstelsels in voege komen?

Stelsel met gemeenschap van aanwinsten

Verzekering met kapitaalopbrengst of levensverzekering

Een verzekering met kapitaalopbrengst zijn verzekeringen waar het kapitaal aangroeit door regelmatige stortingen, dikwijls deels door de werkgever. Dat kan een groepsverzekering zijn, een levensverzekering, pensioensparen, …

In het huidige stelsel moet de opbrengst van het kapitaal tijdens het huwelijk verdeeld worden.

In het nieuwe stelsel hangt het er vanaf wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt. Als dat na de scheiding is wordt de verzekering als een eigen goed beschouwd, maar de betaalde premies tijdens het huwelijk (ook als die betaald zijn door de werkgever uit het loon) moeten teruggestort worden aan de huwelijksgemeenschap. Als daarentegen het kapitaal uitgekeerd wordt tijdens het huwelijk wordt dat kapitaal beschouwd als gemeenschappelijk goed.

Een van de partners heeft een eigen vennootschap

In het huidige stelsel komen de winsten die geherinvesteerd worden in de vennootschap niet terecht in de huwelijksgemeenschap. Het is soms ook niet duidelijk wat er precies moet verdeeld worden in de vennootschap – en bij verdeling wordt het voortbestaan ervan soms bedreigd.

In het nieuwe stelsel blijvende beroepsgoederen, aandelen en cliënteel behouden. De vermogensstijging van de vennootschap gaat naar de huwelijksgemeenschap.

Stelsel met scheiding van goederen

In het nieuwe stelsel met scheiding van goederen komt er een clausule in het huwelijkscontract waarin opgenomen wordt of er een deel van het opgebouwde vermogen tijdens het huwelijk toegekend wordt aan de niet-werkende echtgenoot.

Stelsel met gemeenschap van goederen

In dit stelsel komen er wijzigingen in de erfenisrechten. Immers door alles gemeenschappelijk te maken werd de erfenis wel uitgehold. Kinderen kunnen zich daartegen verzetten en het plafond is verschillend voor stiefkinderen dan voor gemeenschappelijke kinderen. Kinderen erven steeds van de langstlevende ouder. In het nieuwe voorstel is er meer keuze om regelingen te treffen bij een nieuwe relatie. Zo worden kinderen uit het eerste huwelijk beschermd. Het vruchtgebruik op een woning wordt niet geërfd ten voordele van eigen kinderen.

Commentaar is gesloten.