Wijziging in de procedure EOT vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zijn er enkele regels in voege getreden voor echtscheidingen. De procedure EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) wordt eenvoudiger en vlugger.

Geen rechtbank meer kiezen

Je kan de rechtbank niet meer kiezen. De rechtbank moet nu degene zijn waar de partners hun laatste echtelijke woonplaats hadden, of de woonplaats van één van de partners nu. Vermits er geen verschijning meer nodig is (zie verder) heeft dit louter administratief belang. Deze keuze van de rechtbank was voordien ook al het geval voor wettelijk of feitelijk samenwonenden.

Eenvoudiger en vlugger

Het meest belangrijke is dat het nieuwe systeem eenvoudiger gaat, en vlugger. Daarom spreekt men niet meer van een proefperiode doch van een procedure.

Geen verschijning meer voor de rechtbank

De bemiddelaar handelt de procedure volledig af. Dat wil zeggen dat eens de EOT getekend is, de bemiddelaar het zal neerleggen bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank is louter administratief en de partners moeten niet meer verschijnen voor de rechter. Tenzij, in uitzonderlijke gevallen, dat de rechter dit zou vragen. De rechter mag immers de personen oproepen indien hij vragen wil stellen over de regeling. Als de regelingsakte bij een erkend bemiddelaar is gemaakt zal dit normaal gezien nooit voorvallen.

Wettelijk of feitelijk samenwonenden zullen wel nog opgeroepen worden om te verschijnen. Doch dit gaat slechts over het  zetten van een handtekening in het bijzijn van de rechter en de griffier.

DABS

Echtscheidingen zullen niet meer worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In de plaats daarvan doet de rechtbank een melding in de DABS (databank voor akten van de burgerlijke stand). De tegenwerpelijkheid aan derden van de scheiding, en de eigendomsoverdracht van toebedeling van onroerend goed, wordt dus voortaan aan die melding in de DABS gekoppeld. Deze melding in de database gebeurt rechtstreeks in de rechtbank. Hierdoor versnelt de procedure nog eens.

Commentaar is gesloten.