Over mij

Wilfried Mestdagh is psychologisch consulent in het klinische werkveld. Daarnaast heeft hij nog verschillende andere opleidingen gevolgd waaronder:

Wilfried Mestdagh
  • erkend familiaal bemiddelaar (erkend volgens wetsartikel 1727 § 6);
  • systeemtheoretisch counselor;
  • gezinsbegeleiding;
  • relatietherapeut;
  • ouderschapsbemiddeling;
  • scheidingsconsulent.

Wilfried Mestdagh heeft zijn Bachelor opleiding toegepaste psychologie in het klinische werkveld gevolgd aan de AP hogeschool te Antwerpen. Vervolgens heeft Wilfried de andere specialisatieopleidingen gevolgd in de Interactie Academie te Antwerpen. Ten slotte heeft hij zijn stage gedaan in de bezoekruimte van CAW Antwerpen. Het is deze stage trouwens die aanzet gegeven heeft tot het beginnen van een eigen praktijk. Een praktijk als familiaal bemiddelaar te Schoten in de Churchilllaan 322.

Wilfried geeft regelmatig presentaties en workshops voor bemiddelaars. Voor deze workshops wordt steeds een aanvraag gedaan om erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie als voortgezette opleiding voor bemiddelaars. Meestal ook door de Orde van Vlaamse Balies voor de permanente vorming van advocaten. Verder organiseert Wilfried ook regelmatig intervisies voor bemiddelaars, en is hij supervisor individueel of in kleine groepjes. Ten slotte is hij ook actief als docent in de specialisatieopleiding familiale bemiddeling bij People Interaction, en gastdocent bij Pro Mediation.

Verder is Wilfried ook actief als bemiddelaar volgens de principes van rechtsbijstand (pro Deo). Ook minder vermogenden moeten recht hebben op bemiddeling. Hij geeft daar ook opleidingen in. Rechtsbijstand bij bemiddeling is immers bij vele bemiddelaars en advocaten nog onbekend terrein.

Ten slotte is Wilfried actief in de permanentiedienst als trajectkeuzebemiddelaar in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen om een conflict in de goede banen te begeleiden. Hij neemt deel aan de permanenties zelf en speelt hier ook een voortrekkersrol in. Zie hiervoor ook dit artikel.